Na woli zlikwidowano kolejny parking. Jaka płynie z tego lekcja?

Wczoraj media obiegła informacja, że w 2018 roku w ramach budżetu partycypacyjnego (dziś obywatelskiego) miał powstać parking. Dzięki wspaniałej postawie urzędników (między innymi z ZDM) parking jednak nie powstał.

Jaka lekcja płynie z tego dla mieszkańców?

Na Woli zlikwidowano kolejny parking w ramach Budżetu tzw. Obywatelskiego. Dziwne że dopiero teraz, bo ten rejon pełen starych bloków bez garaży, obejmuje UCHWAŁA NR LVI/1669/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta dla łącznika pomiędzy Redutową a Elekcyjną (62ZP) i brzmi następująco:

Punkt 4: Zakaz lokalizacji miejsc parkingowych!

 

To jest jeden sos! Już wtedy planowali akcję rozkułaczania średniozamożnych i uboższych z aut.

Gonić ich! Gonić, zanim do końca zniszczą nasze miasta!

Paweł Skwierawski, StopKorkom

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły