Remont ul. Potockiej – kolejna defraudacja publicznych pieniędzy??

Na czym polega zarządzanie przez doświadczanie, możemy się przekonać na prostym przykładzie jaki nam zaprezentował Zarząd Dróg Miejskich na ul. Potockiej.  W 2017 roku, na ulicy Potockiej w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich dokonał remontu nawierzchni. Po ponad dwóch latach robił ja raz jeszcze. W części jezdni o nawierzchni bitumicznej wbudowano pasy z kostki granitowej w celu spowolnienia ruchu samochodów (kierowca najeżdżając na taką nawierzchnię wprowadzał drgania w samochodzie i dość mocno hałasował co miało spowodować zwolnienie pojazdu).

Na czym polega „wał”?

Okazało się jednak, że hałas był na tyle duży, że mieszkańcy pobliskich bloków zaczęli się uskarżać i protestować. Po dokonaniu badań hałasu, okazało się, że normy są przekroczone w związku z powyższym postanowiono kostkę wymienić na nawierzchnię asfaltową. Zwrócono się do firmy, która wykonywała prace i chciano aby prace były wykonane w ramach gwarancji, jednak firma stwierdziła, że prace zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją a za usunięcie kostki i ułożenie nawierzchni bitumicznej, będzie żądała wynagrodzenie (to jest prawidłowe działanie wykonawcy).

Co zrobił Zarząd Dróg Miejskich ❓

Otóż wyłączył z gwarancji odcinki nawierzchni gdzie ułożona była kostka i zlecił jej naprawę Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg (ZRiKD). ZRiKD przyjął zlecenie i wykonał prace w ramach prac przeznaczonych na usuwanie awarii nawierzchni jezdni na terenie m. st. Warszawy. Co ciekawe, ZDM twierdzi, że wykonując prace w tym trybie nie zapłacił za wykonaną usługę bo ona była w ryczałcie.

 

 

Dla wyjaśnienia; ZRiKD jest również jednostką zależną od miasta i za wszystkie prace wykonywane na rzecz miasta płacą jego mieszkańcy. Wystąpiliśmy oczywiście z pytaniami do ZDM i chcieliśmy dowiedzieć się, który urzędnik podjął decyzję, oczywiście, nie dostaliśmy odpowiedzi na to pytanie. Ale wiemy, kto podpisał umowę i to ta osoba ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za takie działania.

Poprosiliśmy o przedstawienie zgłoszenia do Wydziału Architektury m. st. Warszawy na wykonanie naprawy remontu przez ZRiKD, ZDM przedstawia nam zgłoszenie jakie złożył na wykonanie remontu, Z tego wynika, że prace wykonano niezgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Oczywiście zapytaliśmy również ZDM gdzie takie rozwiązania były zastosowane wcześniej i czy mają jakieś przykłady takich rozwiązań, a może są jakieś badania i zalecenia zastosowania takiej nawierzchni❓

 

 

Co ciekawe z pisma dowiedzieliśmy się, że pobliska jednostka Straży Pożarnej NIE ZGODZIŁA  się na ustawienie progów zwalniających. Mało prawdopodobne. Gdyby urzędnik piszący Opis Przedmiotu Zamówienia zajrzał do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – Szczegółowe warunków technicznych dla znaków …., wiedziałby, że w par. 8.1 załącznika do tego rozporządzenia jest napisane: „że progów zwalniających nie można stosować na ulicach i drogach wjazdowych straży pożarnej….”

 

Resume

ZDM zapłacił dwukrotnie za część remontu ul. Potockiej, co jest naruszeniem przepisów oraz był zobowiązany zapłacić za badania hałasu na tej ulicy. Biorąc pod uwagę, że Zarząd Dróg Miejskich płaci z naszych podatków to tak naprawdę my za taką zabawę urzędników zapłaciliśmy.

Sprawa zostanie na dniach zgłoszona do odpowiednich organów.  Dyrektor ZDM-u, Łukasz Puchalski rozpędził się i jest przemęczony swoimi obowiązkami, stąd te przekręty, wały itd, o których oczywiście Wyborcza.pl Warszawa, TVN Warszawa i wszystkich innych „wolnych mediach”, Państwo się nie dowiecie.

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły