Ursynowska Górka jak Dolinka Służewiecka?? Idzie do dewastacji??

Dolinka Służewiecka to jedna z największych spektakularnych dewastacji cennego biologicznie miejsca. Zarząd Zieleni wraz z Buciakiem, mimo społecznych sprzeciwów, dokonali nielegalnego przekształcenia tego cennego terenu, w kolejny plastykowy zabaw dla dzieci. Czy szykuje nam się powtórka z rozrywki na Ursynowie?

O co walczą mieszkańcy?

Urząd Dzielnicy Ursynów zmierza do realizacji projektu Parku Polskich Wynalazców posługując się inwentaryzacją z 2016 – sprzed 5 lat! Nie dość, że jest ona nieaktualna, to jest także niepełna! Nie obejmuje wielu gatunków obecnych na górce ptaków, owadów i innych zwierząt oraz roślin, co badamy wraz z grupą wspierających nas ekspertów i ekspertek od przyrody, w tym m.in. podczas kolejnych spacerów przyrodniczych zwanych bioblitzem – piszą mieszkańcy Ursynowa.

Doceniamy chwasty! Zbocza Górki porasta bujna, naturalna roślinność łąkowa.  Jest to typ ekosystemu określany jako tzw. „łąka świeża” – siedlisko wielu drobnych zwierząt, w tym owadów zapylających. Budowa na Górce tarasów, placyków, zjeżdżalni itp. elementów oznacza zniszczenie znacznej powierzchni tych łąk.

Petycja

Oto treść petycji do burmistrza Ursynowa, Roberta Kempy, którą każdy z nas może wysłać;

W związku z projektem Parku Polskich Wynalazców, apeluję o przeprowadzenie nowej, aktualnej i pełnej, tj. obejmującej wszystkie mogące występować na tym terenie grupy roślin i zwierząt, inwentaryzacji przyrodniczej, w pełnym cyklu rocznym, przed przystąpieniem do dalszych etapów realizacji projektu!

Inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona w roku 2016 jest niepełna i nieaktualna. Obserwacje prowadzone przez mieszkańców i ekspertów wykazują występowanie na terenie parku wielu gatunków owadów zapylających, ptaków i innych zwierząt, a także roślin, nieuwzględnionych w tej inwentaryzacji.

Apeluję również o umożliwienie stronie społecznej udziału w inwentaryzacji dla zapewnienia pełnej transparentności.

Bez pełnej wiedzy o obecnych w terenie gatunkach nie ma możliwości zapewnienia ich ochrony. Nie zgadzam się na niszczenie przyrody na Ursynowie!

Z poważaniem,
Twój podpis

Tu link:

List ws. inwentaryzacji

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *