„Słuszny wybór” – to obowiązkowa pozycja!

W trakcie II wojny światowej wielu Polaków, z narażeniem życia, pomagało rodzinom pochodzenia żydowskiego. Każda historia była inna, każda historia to przykład poświecenia i świadectwo miłości do bliźniego w trakcie okrutnej okupacji niemieckiej. Jedną z takich historii napisał młody oficer AK Wiesław i jego żona Domicela, którzy pomimo ogromnego zagrożenia związanego z działalnością konspiracyjna ocalili życie małego żydowskiego chłopca.

Wiesław i Domicela Czerwińscy – polscy Sprawiedliwi. Młody oficer AK wraz z żoną przez 3 lata chronili żydowskiego chłopca

Wiesław Czerwiński był zawodowym oficerem po „Szkole Orląt” w Dęblinie i tak jak wielu jego kolegów został członkiem Armii Krajowej.

Wojna zastała go podczas odbywania ostatniego roku szkoły lotniczej. Po ewakuacji z Dęblina wraz z kolegami z oddziału, został złapany i osadzony przez Niemców w przejściowym obozie (Durchgangslager Dulag) w Przemyślu. Z pomocą miejscowej ludności udało im się zbiec z obozu. Po ucieczce udał się do Warszawy, gdzie zdobył kontakt do tworzącego się Związku Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 r. został przemianowany na AK. Po złożeniu przysięgi przybrał pseudonim „Wiesław” , często też posługiwał się nazwiskiem Wesołowski. Po powrocie do Warszawy Wiesław przejął dowództwo nad dwoma plutonami o numerach 123 i 124. Jego bezpośrednim zwierzchnikiem był  kpt. Jerzy Czarski ps. „Czachar”. Oba plutony przynależały do I Obwodu Śródmieście „Radwan” i wchodziły w skład 2 Rejonu (Śródmieście Południowo-Wschodnie).

 

Miłość od pierwszego wejrzenia

Wiesław poznał swoją przyszłą żonę już w Warszawie, do której przybył po ucieczce z obozu jenieckiego. Danka (Domicela) podczas okupacji pracowała w cukierni Darskiego na ul. Marszałkowskiej w Warszawie oraz w sklepie z farbami Lorentowicza na ul. Widok. Siostra Domiceli o imieniu Stefania była kelnerką w kawiarni/restauracji „U Bukieta” na Złotej. Codziennie razem pieszo chodziły do pracy z Rembertowa do Śródmieście. Danka poznała Wiesława w sklepie z farbami, kiedy przyszedł tam jako klient i od pierwszego wejrzenia zakochał w młodej ekspedientce. Niedługo potem odbył się ich cichy ślub i zamieszkali w mieszkaniu ojca Wiesława przy ul. Chopina 1 w centrum okupowanej Warszawy. Wraz z nimi zamieszkała również siostra Stefania.

 

 

To w tym mieszkaniu, pomimo zagrożenia związanego z działalnością konspiracyjną oraz ustanowionej przez niemieckiego okupanta kary śmierci za pomoc osobom pochodzenia żydowskiego, Czerwińscy przez prawie 3 lata okupacji otaczali opieką i stworzyli prawdziwy kochający dom dla Bogdana – chłopca pochodzenia żydowskiego.

Słuszny wybór

(…)

Po wojnie rodzice ocalonego Bogdana, Janina i Stanisław, mieszkali wraz z synem przez co najmniej kilka miesięcy w Łodzi. Następnie przenieśli się do Austrii, skąd w 1947 lub 1948 roku wyjechali do USA i osiedlili się na stałe w Kalifornii. Ocalony Bogdan nigdy nie był poinformowany przez rodziców o swoich młodych latach, które spędził w Polsce podczas okupacji niemieckiej – z pewnością chcieli oszczędzić mu traumatycznych opowieści z tamtych czasów. Bogdan dopiero jako dorosły mężczyzna dowiedział się o tej niezwykłej historii swojego dzieciństwa i poświęceniu Wiesława i Domiceli Czerwińskich.

 

 

Po śmierci ojca Staszka, Bogdan odebrał i otworzył list wysłany od rodziny Czerwińskich do jego ojca. Rodziny po wojnie utrzymywały kontakt listowny. Zaciekawiony, kim są nieznani mu znajomi rodziców z Polski, skontaktował się z nimi telefonicznie przy asyście tłumacza. Po jakimś czasie odwiedził Domicele i Wiesława w Polsce i ostatecznie poznał fakty dotyczącej jego młodych lat w Polsce.

Poruszony historią i wdzięczny za ocalenie Bogdan złożył świadectwo w  Instytucie Yad Vashen.  Domicela i Wiesław Czerwińscy zostali odznaczeni Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w dniu 11 kwietnia 2007 r. Niestety nie dożyli tej chwili, odznaczenie odebrał syn – Ryszard Czerwiński.

Po dzień dzisiejszy potomkowie ocalonego Bogdana oraz Domiceli i Wiesława, utrzymują ze sobą kontakt informując się o najważniejszych wydarzeniach  życia. Słuszny wybór jakiego dokonali Czerwińscy ratując małego chłopca dał podłoże przyjaźni ich dzieci i wnuków, przyjaźni której fundamentem jest poświecenie i miłość do bliźniego.

Słuszny wybór jest do kupienia w każdej księgarni on – line, to doskonała pozycja.

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *