Wspaniałe wieści! Klub Sportowy Marymont przy ul. Potockiej 1 idzie do remontu!

W 2019 roku Stołeczny Konserwator Zabytków zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej historycznych obiektów. Jej wyniki oraz zaangażowanie m.in. SKZ sprawiło, iż Rada Miasta przyznała dzielnicy Żoliborz środki na remont obiektu. Pierwszy etap zakłada opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu RKS Marymont, a następnie na jej podstawie – przygotowanie dokumentacji projektowej.

Rys historyczny

Kompleks sportowy został zbudowany w latach 1950-1952 w duchu przedwojennego modernizmu, według projektu architektów Stanisława Barylskiego i Macieja Kozłowskiego. Rytmiczna, modularna bryła trybun stadionu przypomina projekty Auguste Perreta – prekursora modernizmu strukturalnego. W latach 50. w skład kompleksu wchodził stadion centralny na 10 tys. miejsc z trybunami (w tym jednej zadaszonej), mały stadion z trzech stron otoczonych trybunami wzniesionymi w tej samej technologii co trybuny główne, boiska ćwiczebne, korty tenisowe, boiska koszykówki, boiska siatkówki, pawilon sportowy, place gimnastyczne oraz wydzielony sektor dziecięcy.

RKS Marymont Warszawa jest jednym z najstarszych stołecznych klubów sportowych. Ćwiczy tu złota medalistka boksu Ewa Brodnicka oraz funkcjonuje jedyny na Mazowszu profesjonalny tor łuczniczy.

Należy chronić

W roku 2018 r. Stołeczny Konserwator Zabytków stwierdził, że historyczny kompleks sportowy powinien zostać poddany rewaloryzacji. Prace w pierwszej kolejności powinny dotyczyć trybuny zachodniej wraz z jej zadaszeniem, pozostałości trybuny wschodniej oraz budynku magazynowego przy stadionie, które od lat nie były odnawiane. Celem remontu jest przywrócenie do życia całego kompleksu sportowego.

 

 

Na uwagę konserwatorów zasługuje charakterystyczne zadaszenie trybun, żelbetowe balustrady, posadzki trybun wykonane z lastriko oraz detal na podstopniach schodów trybun. Wszystkie te elementy mają być zachowane, a ubytki powinny zostać odtworzone na wzór historycznych elementów.

Wstępnie dopuszczono natomiast rozbiórkę pozostałości trybuny północnej i południowej, w związku z planami dostosowania istniejącego, ale już zdegradowanego założenia, do nowej funkcji.

Rozważana jest likwidacja nasypu ziemnego, na którym znajdują się pozostałości trybuny północnej i południowej. Nie nadaje się ona do remontu i zagraża bezpieczeństwu. Obrys toru oraz jego przekrój pozostanie nadal czytelny.

 

 

 

Budżet

Na te cele Żoliborz otrzymał 263 tys. zł. W drodze przetargu w 2021 roku wybrano wykonawcę i w drugiej połowie tego roku gotowy ma być projekt koncepcyjny. Prace koncentrować się będą na konserwacji, modernizacji i ewentualnej odbudowie zniszczonych obiektów.

Całkowity koszt rewaloryzacji kompleksu wyniesie 1,9 mln zł. Pieniądze zarezerwowane zostały w budżecie na lata 2022-2023.  Prace będą realizowane według wytycznych Stołecznego Konserwatora Zabytków, a następnie projekt będzie musiał uzyskać uzgodnienie od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

za; Stołeczny Konserwator Zabytków

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły