UWAGA! Od poniedziałku początek rozbiórki wiaduktu na Trasie Łazienkowskiej

Do końca wakacji będzie trwało poszerzanie jezdni na wiadukcie południowym (w stronę Pragi-Południe). Dzięki temu, po zamknięciu wiaduktu północnego, na południowym wiadukcie możliwe będzie zapewnienie dwóch pasów ruchu dla każdego z kierunków.

Od poniedziałku, 16 sierpnia zmiany

W poniedziałek 16 sierpnia w godzinach porannych, na jezdni al. Armii Ludowej w stronę Pragi-Południe, od pl. Na Rozdrożu do rejonu ul. Łazienkowskiej, rozpocznie się wyłączanie z ruchu istniejącego buspasa i zwężanie pozostałych dwóch pasów jezdni, z których:

  • lewy przeznaczony będzie dla ruchu ogólnego,
  • prawy stanie się buspasem, dostępnym również dla karetek, pojazdów MTON, taksówek oraz motocykli,
  • Na południowej jezdni Trasy Łazienkowskiej pojawi się ograniczenie tonażowe dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

Wprowadzane w poniedziałek zmiany mają obowiązywać do końca wakacji. Następnie, do czasu zamknięcia wiaduktu północnego, powróci dotychczasowa organizacja ruchu.

W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów, północnego, przejazd będzie możliwy po wiadukcie południowym. Następnie ruch zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt północny i rozpocznie się rozbiórka pozostałej części drogi.

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej potrwa do marca 2024 r. Koszt prac budowlanych to 87,5 mln zł. Na przebudowanym odcinku trasy o długości ok. 400 m, poza nowymi jezdniami, pojawią się obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także nowoczesne oświetlenie.

za; Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły