Sprawniejsze podróże koleją na linii otwockiej? Wszystko na to wskazuje

Wczoraj, 11 sierpnia 2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę z wykonawcą robót na odcinku linii kolejowej Warszawa Wschodnia Osobowa-Warszawa Wawer. W ramach inwestycji powstanie nowy przystanek Warszawa Grochów, węzeł komunikacyjny na Gocławku, dodatkowe bezkolizyjne przejścia dla pieszych. Inwestycja PKP PLK za 422 mln zł jest realizowana z wykorzystaniem środków unijnych z POIiŚ. Zakończenie prac jest planowane do końca 2023 roku.

Nowy przystanek Warszawa Grochów

który powstanie na modernizowanym odcinku, będzie położony w pobliżu Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów. Kolej zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i do szpitala. Wybudowany zostanie peron wyspowy z wiatą, a na przystanku będzie zainstalowany system informacji pasażerskiej. Na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska wybudowany zostanie nowy peron, a kładka na torami zostanie wyremontowana i wyposażona w windy. Zainstalowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej.

W ramach zadania powstanie nowy węzeł komunikacyjny łączący kolej z komunikacją miejską. Wybudowany zostanie nowy peron, przejście podziemne z pochylniami i schodami oraz dojściem na peron. Windy ułatwią dostęp na wiadukt.

Na stacji Warszawa Wawer

zostanie przebudowany peron, a przejście podziemne będzie wyposażone w windy. Wiata peronowa zostanie odrestaurowana. Podobnie jak na pozostałych przystankach, dla podróżnych będzie zamontowany system informacji dynamicznej.

 

 

Jakie plany?

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację dwóch torów oraz budowę dwóch dodatkowych torów od stacji Warszawa Gocławek do stacji Warszawa Wawer. Zmodernizowane zostaną także tory na linii Warszawa Antoninów-Warszawa Gocławek (nr 506) przeznaczone w przyszłości dla ruchu dalekobieżnego. Prace będą prowadzone z zachowaniem ruchu pociągów. Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą i Otwockiem oraz Warszawą i Lublinem. Oznacza to sprawniejsze, bardziej przewidywalne podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżnych. W ramach inwestycji przewidziano montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

za; /www.gov.pl

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły