Na Białołęce powstanie szkoła. Ale to nie koniec nowych inwestycji w edukację w tej dzielnicy

W marcu podpisaliśmy umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla szkoły przy ul. Świderskiej 93 z pracownią Architekta Piotra Bujnowskiego – autora zwycięskiej pracy w konkursie architektonicznym na budynek szkoły. Dziś uzyskaliśmy pozwolenie na budowę obiektu – informuje Jan Mackiewicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

Jaka będzie nowa szkoła?

Na działce o powierzchni ponad 3,2 ha, powstanie 36-oddziałowa placówka dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i 4 „zerówki” w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni. Architekci wkomponują bryłę budynku w drzewostan porastający działkę, ograniczymy w ten sposób wycinkę drzew. Zgodnie z koncepcją projektanci podzielą szkołę na bloki funkcjonalne i na grupy klas. Sprzyja to zwiększeniu kameralnego charakteru powierzchni wspólnych, ułatwiając interakcję użytkowników. Ważnym miejscem w szkole będzie wewnętrzna agora otoczona otwartymi schodami i balkonami. Dodatkowo projektanci w tym samym miejscu rozplanowali funkcje wspólne jak biblioteka, jadalnia, szatnie, świetlice, pomieszczenia administracyjne. Zamysłem architektów jest stworzenie tętniącego życiem serca szkoły.

Pracownia ma czas do dnia 11 listopada 2021r. na opracowanie projektu wykonawczego.

 

To nie wszystko

W ostatnim czasie zostało wydane pozwolenie na budowę dla rozbudowy Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego. Dzięki determinacji i zaangażowaniu Mieszkańców, Rady Rodziców oraz radnych i władz dzielnicy zapadła decyzja o projektowaniu rozbudowy placówki w zakresie części:

✅ dydaktycznej, w tym m.in: 8 sal lekcyjnych i 4 pracownie,
✅ sportowej, w tym m.in: sala gimnastyczna z możliwością podziału na trzy części (boisko o wymiarach 40×20 m),
✅ administracyjnej,
✅ ogólnego przeznaczenia, w tym m.in. biblioteka z czytelnią oraz czytelnią multimedialną, świetlica,
✅ higieniczno-sanitarnej i gospodarczej,
✅ wejściowej budynku.


W 2021 r. została również przeprowadzona modernizacja boiska szkolnego, które zyskało nową nawierzchnię  Zakończenie rozbudowy SP257 przy Podróżniczej jest planowane na 2023 r.
za; Urząd Dzielnicy Białołęka

 

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *