UW chce być liderem zmian w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska

Uniwersytet Warszawski ma w planach monitorowanie i redukcję emisji gazów cieplarnianych, a w dalszej perspektywie dążenie do neutralności klimatycznej i adaptację do zmian klimatu. O zielonych zmianach na UW opowiada nowy pełnomocnik ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju, dr Robert Rybski – podaje portal 300Gospodarka.pl

Swoiste credo podejmowanych działań

W tym tygodniu ukazał się wywiad na portalu 300Gospodarka, ukazał się wywiad z dr. Rybski.

Oto najważniejsze deklaracje;

Zadania pełnomocnika to, po pierwsze, doradzanie rektorowi i prorektorom w sprawach związanych z ochroną środowiska, klimatem i zrównoważonym rozwojem. To także wspieranie jednostek organizacyjnych UW w tym zakresie. To są funkcje doradcze, przy czym pełnomocnik nie ma być tu wyrocznią, ale raczej łączyć pracowników z różnymi kompetentnymi w sprawach ochrony środowiska i klimatu.

Trzeci obszar to zbieranie inicjatyw ze strony społeczności akademickiej co do zmian proklimatycznych na Uniwersytecie. Później też moim zadaniem będzie przedstawianie władzom uczelni tych inicjatyw, które będą prowadziły do redukcji emisji czy negatywnego oddziaływania na środowisko UW.

Konkrety

Mamy na przykład projekt zwiększenia retencji wody na terenach uniwersyteckich. Pewnie będzie powiązany z szeregiem innych działań i rozwiązań z tego wynikających.

 

Nowy pełnomocnik opowiedział 300Gospodarce, na czym będzie polegać jego nowa rola i dokąd zmierza zielona transformacja UW.

Barbara Rogala, 300Gospodarka: Na czym polegać będzie rola pełnomocnika ds. zrównoważonego rozwoju na UW?

Dr Robert Rybski, Uniwersytet Warszawski: Rzecznik ma być łącznikiem w sprawach dotyczących prośrodowiskowych pomysłów na zmiany w przestrzeni uniwersyteckiej. Będę wspierał społeczność akademicką w tych pomysłach. W zakresie moich zadań jest możliwość przedstawiania własnych inicjatyw. Będą one mogły służyć na przykład zaproponowaniu wyższego standardu środowiskowego na UW w jakimś obszarze, np. zwiększenie poziomu retencjonowania wody deszczowej.


Czytaj również: Dyrektorzy ds. zrównoważonego rozwoju mają coraz więcej do powiedzenia w firmach. Tak już zostanie


Zadania pełnomocnika to, po pierwsze, doradzanie rektorowi i prorektorom w sprawach związanych z ochroną środowiska, klimatem i zrównoważonym rozwojem. To także wspieranie jednostek organizacyjnych UW w tym zakresie. To są funkcje doradcze, przy czym pełnomocnik nie ma być tu wyrocznią, ale raczej łączyć pracowników z różnymi kompetentnymi w sprawach ochrony środowiska i klimatu.

Poza tym, pełnomocnik działa w obszarze komunikacyjnym. Otrzymał zadanie “zwiększenia efektywności przepływu informacji” na UW w sprawach związanych ze środowiskiem. Tu moja działalność będzie obejmować cały Uniwersytet. Chodzi o to, żeby nie zapomnieć o tym, jak dużo się u nas dzieje, a także dbać o to, żeby informacje o tym, co dzieje się dla klimatu i środowiska na UW, były powszechnie znane na uczelni.

Trzeci obszar to zbieranie inicjatyw ze strony społeczności akademickiej co do zmian proklimatycznych na Uniwersytecie. Później też moim zadaniem będzie przedstawianie władzom uczelni tych inicjatyw, które będą prowadziły do redukcji emisji czy negatywnego oddziaływania na środowisko UW.

Pełnomocnik został powołany do sierpnia 2024 roku. Horyzont czasowy jest długi i powiązany z działaniami podejmowanymi w kadencji obecnych władz rektorskich.

Jako pełnomocnik nie działam sam. Wspiera mnie zespół 20 studentów-wolontariuszy. Społeczność akademicka jest bardzo zainteresowana nie tylko dydaktyką i badaniami, ale też działaniem.

Wiem, że pełni Pan nową rolę zaledwie kilka tygodni. Jednak czy można już wskazać najbliższe działania Pełnomocnika ds. zrównoważonego rozwoju na UW?

Pracuję nad ankietą, którą chciałbym, aby mógł wypełnić każdy członek społeczności na temat tego, gdzie widzi potrzebę zmian w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Jeśli chodzi o kwestie komunikacyjne – powstanie strona, która będzie zbierała informacje o dydaktyce, badaniach i zrównoważonym rozwoju.

Niedługo zacznę też spotkania z organizacjami działającymi na UW. To jest wspaniałe w naszym uniwersytecie, że liczba organizacji studenckich i kół naukowych jest tak ogromna. Ich głos w sprawie propozycji zmian jest także bardzo ważny.


Czytaj także: Orange ma swojego ministra klimatu. Prawdopodobnie jako pierwsza korporacja w Polsce stworzyła stanowisko climate officer


Mamy na przykład projekt zwiększenia retencji wody na terenach uniwersyteckich. Pewnie będzie powiązany z szeregiem innych działań i rozwiązań z tego wynikających.

Planuję też prowadzić własne projekty. Pierwszy tworzymy z grupą studentów: to projekt dotyczący zielonego cateringu. Będziemy myśleć nie tylko o rozwiązaniach oczywistych – dostępności posiłków, dla których wytworzenia wyemitowano mało gazów cieplarnianych czy korzystaniu z wielorazowych naczyń. Ostatnio na przykład dowiedziałem się, że gdyby wprowadzić zapisy na spożycie danego dania dzień przedtem, uzyskuje się 30 proc. obniżenie marnowania żywności.

Więcej TU

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły