[TYLKO U NAS] Jak długo jeszcze mikro-Czajka truć będzie Wisłę i Saską Kępę?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ogłaszając rozpoczęcie nowego sezonu letniego w Dzielnicy Wisła mówił: „Tu nie można się nudzić” – zachęcając mieszkańców stolicy i turystów do korzystania z letnich atrakcji nad Wisłą.

Szanuj zieleń

Trzaskowski zaznaczył, że od odwiedzających Dzielnicę Wisłę miasto oczekuje wyłącznie poszanowania innych osób oraz respektowania, że to przyroda jest nad Wisłą gospodarzem. „Prosimy, aby nie śmiecić i nie dewastować terenów zieleni oraz aby – spędzając czas według własnych potrzeb – nie zakłócać wypoczynku i zabawy innym osobom„.

Prezydentowi wtórowała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni z Zarządu Zieleni. Przypomniała, że miasto nieustannie ulepsza tereny przy Wiśle. Według Glusman, również w tym sezonie letnim w Dzielnicy Wisła miasto przygotowało wiele atrakcji. Na czterech plażach można bezpłatnie wypożyczyć leżaki, sprzęt sportowy, zabawki, książki. „Plażowy” edukuje o zasadach zachowania nad Wisłą i ekologii. Ma też dla plażowiczów ekopopielniczki i worki na śmieci.

 

Niby wszystko wygląda pięknie

Wbrew deklaracjom i zapewnieniom najwyższych urzędników warszawskiego ratusza, rzeczywistość nad Wisłą skrzeczy. Nieopodal plaży Saska na działce dzierżawionej bez umowy,  przez rozwiązaną kilka lat temu fundację ProBono Pl z kontenera socjalnego swobodnie wypływa szambo. Operatorem kontenera gdzie znajdują się toalety i prysznice jest fundacja TWDW oraz firma Kajak w Stolicy. „Miasto nie rozliczyło umów dzierżawy z podmiotami na terenie Wału Miedzeszyńskiego 399„- mówi mieszkaniec Saskiej Kępy (nazwisko znane redakcji). „Stanowiło to swoistą zachętę do podejmowania samowolnych przedsięwzięć jawnie łamiących obowiązujące przepisy”.

 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu ( PZT) zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem widnieje informacja o przeznaczeniu terenu – zieleń naturalna z usługami;

https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania#

Ze świadczeniem usług związana jest konieczność odprowadzenia nieczystości ciekłych

Istnieją dwie możliwości:

  1.  Odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej – istniejącej
    2. Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe

Wymagania formalne związane z budową i usytuowaniem bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych, niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Budowa tych zbiorników jest natomiast wyłączona na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanych wodami opadowymi. Aby wybudować własny zbiornik na ścieki, należy zgłosić ten zamiar w urzędzie miasta. Kontener został naniesiony w czasie kiedy dyrektorem Zarządu Zieleni m. st.Warszawy był Marek Piwowarski. Mimo, że został on odwołany w 2019 roku i toczyły się przeciwko niemu sprawy karne i cywilne, „ład piwowarski” nadal obowiązuje?

Zadanie oczyszczenia stajni Augiasza stanowiło piątą z 12 prac Herkulesa

Z jego stajni i zagród od wielu lat nie usuwano zanieczyszczeń. Czy prezydent Trzaskowski podoła zadaniu? Jak długo jeszcze mikro-Czajka truć będzie Wisłę i Saską Kępę? Pytania można mnożyć. Powyższy tekst jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Następne odcinki o Dzielnicy Wisła ukażą się niebawem.

To początek naszych rewelacji na temat tego co dzieje się tak naprawdę na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni…jest nieciekawie!

Portal Warszawski

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *