PGE wsparła zakup archiwaliów do Muzeum Powstania Warszawskiego

Fundacja PGE przekazała darowiznę na zakup archiwaliów po Edwardzie Ładkowskim
ps. „Kulawy”. Pozyskane dokumenty zasilą zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego
.

Kolejna partia dokumentów z Powstania Warszawskiego

St. por. Edward Ładkowski ps. „Kulawy” w czasie Powstania Warszawskiego był dowódcą
I plutonu 2 kompanii batalionu „Miłosz”, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Walecznych.

To kolejna partia dokumentów z Powstania Warszawskiego, które dzięki Fundacji PGE będą dostępne dla zwiedzających i historyków. PGE od lat realizuje projekty związane
z kultywowaniem pamięci o Powstaniu Warszawskim. Dokumenty wytworzone przez poszczególne oddziały AK walczące w Powstaniu są niezwykle cennym uzupełnieniem zbiorów Muzeum. Zakupy archiwaliów pozwalają poznać i zgłębić realia w jakich żyli, walczyli i ginęli nasi Bohaterowie.
Czujemy się odpowiedzialni za to, żeby przypominać, poprzez właśnie takie działania, czym jest patriotyzm, czym jest polskość, czym walka o suwerenność, która nigdy nie jest dana na zawsze – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pośród zakupionych archiwaliów znajdują się m.in. oryginalne dokumenty z okresu Powstania Warszawskiego: dwie legitymacje AK, dokumenty o przyznaniu odznaczeń z oryginalnym podpisem Władysława Garlickiego „Bogumiła”, dowódcy odcinka „Bogumił” (z 29.08.1944 r. oraz z 5.09.1944 r.), pismo por. „Ziuka” z 11.09.1944 r.

Cenną grupę materiałów stanowią dokumenty bezpośrednio poświadczające życiorys, przebieg służby oraz losy powojenne Edwarda Ładkowskiego ps. „Kulawy”. Znajdują się tu także spisane przez niego wspomnienia z okresu Powstania.

Niezwykle wartościowe są także materiały z pobytu w obozach jenieckich Sandbostel (pamiętnik z wpisami kolegów oraz okolicznościowy zeszyt z pieśniami patriotycznymi spisanymi w grudniu 1944 r.), Luckenwalde (oryginalny jadłospis) oraz obozu w Woldenbergu (oryginalne ekslibrisy, kartki, nadruki itp. wykonane przez Koło Filatelistów w tym obozie). Oprócz ww. materiałów znajduje się także plan Warszawy z okresu okupacji oraz dwa egzemplarze rzadkich tytułów konspiracyjnych.

Dzięki ofiarności Fundacji PGE, w 77. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Muzeum pozyskało niezwykle cenne pamiątki po st. por. Edwardzie Ładkowskim ps. Kulawy, dowódcy I plutonu 2 kompanii batalionu „Miłosz”, odznaczonym Orderem VM, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych. To kolejny zakup archiwaliów sfinansowany przez Fundację. W tym roku udało nam się pozyskać oryginalne dokumenty należące do oddziałów  AK walczących w Powstaniu, z podpisem Kazimierza Leskiego „Bradla”, legendarnego dowódcy kompanii „Bradl” batalionu „Miłosz”. Do zbiorów muzeum trafiły ponadto niemieckie archiwalia z czasów okupacji – powiedział Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. – Pomoc Fundacji jest dla nas nieoceniona. Dzięki wsparciu, bezcenne pamiątki związane z Powstaniem Warszawskiem nie ulegają rozproszeniu i trafiają do miejsca, które w tym celu zostało utworzone – dodał.

W kwietniu tego roku z pomocą PGE, Muzeum Powstania Warszawskiego zakupiło oryginalne dokumenty wytworzone przez oddziały AK walczące w Powstaniu Warszawskim, w tym m.in. szczegółowe raporty i meldunki z przebiegu walk batalionu AK „Iwo” z września 1944 r., meldunki sytuacyjne z odcinka „Sarna” oraz batalionu AK „Miłosz”, spisy rannych żołnierzy AK  z sierpnia i września 1944 r. oraz wnioski awansowe batalionu „Miłosz” z podpisem Kazimierza Leskiego „Bradla”, legendarnego dowódcy kompanii „Bradl” batalionu „Miłosz”.

PGE wsparła także zakup innych archiwaliów, w tym niemieckiej instrukcji przebudowy domu na bunkier/obronny punkt umocniony (Berlin, 1939), niemieckiego plakatu propagandowego „Anglio! Twoje dzieło!” z września 1939 r., niemieckiego, dwujęzycznego obwieszczenie z dn. 21 marca 1944 informującego o rozstrzelaniu 140 „polskich przestępców” w odwecie za napady i zabijanie niemieckich żołnierzy w okupowanej Warszawie oraz dwujęzycznej tablicy ostrzegawcza z czasów okupacji z napisem „Rabujący będą zastrzeleni!”/”Plünderer werden erschossen!”.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły