Na ul.Lenartowicza w genialny sposób poradzono sobie z rozjeżdżaniem trawników? Nie, bo to niezgodne z prawem!

Na grupie Mokotów moja dzielnica, opublikowano post; Na ul.Lenartowicza w genialny sposób poradzono sobie z rozjeżdżaniem trawników. Niestety, to bardzo zła decyzja i bardzo lekkomyślna. Dlaczego??

Prawo jasno mówi

Taki sposób zagospodarowania terenu jest niezgodny z obowiązującym prawem. Jeśli ktoś będzie zorientowany w prawie i uderzy w taki kamień, to zarządca nie dość, że zapłaci odszkodowanie poszkodowanemu to na dodatek może mieć postawione zarzuty wprowadzenia zagrożenia w ruchu lądowym. Wtedy nie bardzo będzie mu do śmiechu.

 

Tak mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Załącznik nr 1 ust. 4.2

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły