Co to są Centra Lokalne na przykładzie Kamionka?

Rewitalizacja Kamionka trwa. Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło przetarg na budowę Centrum Lokalnego, które znajdować się będzie na terenie dawnego bazaru Rogatka. Centrum ma służyć rekreacji, ale także spełniać funkcję handlową.

Czym ma być Centrum Lokalne?

Rozwój miast w Europie dokonuje się obecnie głównie poprzez poprawę ich wewnętrznej struktury. Miasta nie tyle rozbudowują się terytorialnie, co przekształcają wewnętrznie, co podnosi jednocześnie standard życia mieszkańców. W ten europejski trend poprawy jakości życia wpisuje się również Warszawa, która jest miastem o bardzo niejednolitej strukturze przestrzennej i społecznej.

Jednym z przejawów zróżnicowania tkanki miejskiej Warszawy jest to, że na dużych obszarach brakuje wykształconych centrów lokalnych – miejsc codziennych kontaktów członków małych społeczności. Miasto to bowiem zarówno układ przestrzenny, jak i życie społeczne – codzienna aktywność mieszkańców, która opiera się na wymianie. Oba te czynniki składają się na pełnowartościowe życie miasta i jego przyjazność dla mieszkańców.

Kontakty międzyludzkie, które ogniskuje się w przestrzeni miejskiej rozgrywają się w przypadku Warszawy na dwóch poziomach – metropolitalnym i lokalnym. W związku z tym także rozwój miasta musi przebiegać równolegle na tych dwóch poziomach, zarówno w warstwie przestrzennej, jak i społecznej.

Wnioski z analiz przestrzennych i zebranych opinii aktywistów, w połączeniu z dyskusją w czasie warsztatów, posłużyły do dalszego sprecyzowania kryteriów, określających cechy, które powinny spełniać centra lokalne. W wyniku dyskusji przyjęto następujące kryteria definiujące pojęcie centrum lokalnego:

  • zawierają element powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej;
  • są wielofunkcyjne (z możliwością wymienności funkcji w zależności np. od pory dnia czy roku);
  • znajdują się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania (10-15 min spaceru);
  • służą wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej;
  • mają program/ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych;
  • łączą ludzi, budują lokalną wspólnotę;
  • mają przyjemną, ładną formę urbanistyczną;
  • mają swój niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość.

W trzecim etapie prac, wszystkie 253 miejsca wytypowane na podstawie wyłonionych kryteriów poddano wizji lokalnej połączonej z audytem przestrzennym. Chodziło o zidentyfikowanie miejsc, gdzie za pomocą dostępnych nakładów oraz w przewidywalnym czasie można będzie uzyskać pożądane efekty składające się na wyraźną poprawę standardu przestrzennego.

za; sarp.warszawa.pl

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *