WSA stwierdził nieważność przepisów tzw. uchwały śmieciowej Rady Warszawy. Czy ratusz będzie musiał oddać 1miliard złotych?

Wojewódzki Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców m.st. Warszawy za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zużyciem wody na nieruchomościach – poinformowała warszawska prokuratura – informuje dziennik.pl.

Co dalej?

Jeżeli wyrok się uprawomocni Warszawa będziecie musiała oddać różnicę pomiędzy wysokością opłaty sprzed zmian (uzależnionej od liczby osób) A obecną wysokościąmówi Portalowi Warszawskiemu, radny Wiktor Klimiuk.

Prokurator zarzucił zaskarżonej uchwale istotne naruszenie prawa, w tym m.in. przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Naruszenie to dotyczy zastosowania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody również do nieruchomości zamieszkałych, niewyposażonych w wodomierz główny, niepodłączonych do sieci wodociągowej lub nieruchomości, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących zużycia wody. Ponadto zaskarżono ustalenie przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody przez jednego mieszkańca na poziomie 4 msześćnapisała rzeczniczka prokuratury prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Na ta chwilę tylko urząd Warszawy dysponuje dokładnymi danymi (chodzi o sumę ew. zwrotu mieszkańcom) radni zapewne pierwsze dane poznają pod koniec roku. Jednak biorąc pod uwagę, że za uchylenie poprzedniej uchwały Warszawa będzie musiała zwrócić ok 1 mld to zapewne do końca roku i wyroku NSA może się uzbierać tylekonkluduje Klimiuk.

za; dziennik.pl, PW

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły