ZDM nie zna przepisów o ruchu drogowym!

Zlikwidowaliśmy kolejne nielegalne reklamy. W czerwcu przeprowadziliśmy 797 kontroli pod kątem umieszczania reklam.
W wyniku naszych działań zostały usunięte 32 nielegalne obiekty, umieszczone w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi. Nieprzepisowe reklamy nie tylko psują estetykę i szpecą. Mogą też wpływać na bezpieczeństwo, jeśli są źle umieszczone i zasłaniają widoczność. Często też utrudniają poruszanie się pieszym. Zwłaszcza ustawione na chodnikach tzw. potykacze „zabierają” miejsce przechodniom – chwali się Zarząd Dróg Miejskich.

Sami łamią prawo

Do napisania tego komentarza przyczyniło się zdjęcie umieszczone na stronach Zarządu Dróg Miejskich we wpisie dotyczącym usuwania nielegalnych reklama, a o nieprzestrzeganiu prawa przez Zarządcę a konkretnie o łamaniu ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Na przedstawionej przez Zarząd Dróg Miejskich fotografii oprócz usuniętej reklamy widzimy stojaki dla rowerów i przypięte do tych stojaków rowery. 
 

Postanowiliśmy zajrzeć do przepisów Prawo o ruchu drogowym i w Art. 49 czytamy – „Zabrania się zatrzymywania pojazdu” a w ust. 2 tegoż przepisu czytamy – „na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem„.

 Szukamy więc definicji co to jest pojazd i okazuje się, że w Art. 2 ust. 31 jest napisane – pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch. Aby być konsekwentnym, sprawdzamy również co to jest Urządzenie Wspomagające Ruch i w Art. 2 ust. 18a dowiadujemy się, że jest to – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni wynika z tego, że rower nie mieści się w tej kategorii, chyba, że zdemontujemy siodełka.

Sprawdziliśmy również co to jest droga o której wspomina ustawodawca, otóż  jest  zdefiniowana w Art. 2 ust. 1. – droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

 

Reasumując

 

Zarząd Dróg Miejskich albo nie zna przepisów albo celowo je łamie, ponieważ nie można postawić roweru w bliższej odległości od przejścia dla pieszych niż 10m. Rower nie jest urządzeniem wspomagającym ruch, którego nie dotyczy ten przepis. Miejsce wyznaczone przez Zarządcę do pozostawienia roweru jest na drodze i znajduje się mniej jak 10m od przejazdu dla rowerów, czy przejściem dla pieszych co jest absolutnie nielegalne i zabronione w myśl przepisów.

Pisze on w korespondencji z nami: W tej samej ustawie jest też przepis szczególny – art. 47 ust. 3: „Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym”.

Niestety, niewłaściwie interpretują prawo, lub robią to celowo!

Art. 47 informuje gdzie można pozostawić rower czy hulajnogę – w miejscu do tego przeznaczonym lub nie na określonych warunkach. Co nie zwalnia Zarządcy do wyznaczenia takiego miejsca zgodnie z Art. 49. Dlatego też nigdy nie buduje się miejsc postojowych dla samochodów bliżej niż 10m od przejść dla pieszych czy przejazdów dla rowerów. Jest to nadinterpretacja prawa przez Zarządcę. Jeśli Zarządca twierdzi że miejsca parkingowe mogą znajdować się bliżej niż 10m przed przejściem to proponuję aby zaczął je w tych miejscach wyznaczać. Zmieści się 8 samochodów licząć 4,5m na samochód.

W związku z powyższym skierujemy pismo do Zarządu Dróg Miejskich o wyjaśnienie, dlaczego łamie prawo tworząc miejsca postojowe niezgodnie z Prawem.

Wyślemy również zgłoszenie do Policji w celu wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do Zarządcy łamiącym Prawo o ruchu drogowy, wyznaczając miejsca postojowe niezgodnie z ustawą.

W ustach ZDM-u, że coś psuje estetykę i szpeci przestaje być już nawet śmieszne.

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *