Czy w Liceum Bema dochodziło do blokowania matur??