Petycja do R. Trzaskowskiego – „stanowczo domagamy się dymisji panów Dombiego i Puchalskiego i audytu Zarządu Dróg Miejskich”

Dziś, 29 czerwca w warszawskim ratuszu przy Pl. Bankowym przedstawiciele Stowarzyszenia Lubię Miasto, oraz Inicjatywa StopKorkom przekazały na ręce prezydenta Warszawy, pismo następującej treści.

Szanowny Panie Prezydencie,

Zgłaszamy stanowczy protest przeciw działaniom urzędników miasta odpowiedzialnych za zagadnienia związane z drogami w m.st. Warszawie, tj. panów Łukasza Puchalskiego (Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich) oraz Tamasa Dombiego (Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, a wcześniej Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich).

Prowadzone od wielu lat przez obu dyrektorów działania są całkowicie niezgodne z potrzebami mieszkańców m. st. Warszawy wynikającymi między innymi z badań prowadzonych przez miasto („Barometr warszawski”), a z reguły są całkowicie sprzeczne z interesami obywateli wskazywanymi w tych badaniach.

Od długiego czasu Zarząd Dróg Miejskich tylko w niewielkim zakresie zajmuje się głównym celem, do których został powołany, tj. utrzymaniem dróg. Zamiast tego ZDM prowadzi bardzo kosztowną i marnotrawną działalność szkodzącą mieszkańcom. Miasto z każdym rokiem staje się coraz bardziej nieprzyjazne i bardziej zakorkowane. Niecelowe i przeciwskuteczne działania podejmowane przez urzędników odpowiedzialnych za drogi będą także w przyszłości źródłem zapaści finansowej miasta.

Wszystkie te działania nie są prowadzone przypadkowo, lecz stanowią przemyślaną i wspieraną propagandą strategię, która opiera się na nierzetelnie wyciąganych wnioskach z badań i nietrafnie dobieranych benchmarków. Adresatami owej kłamliwej propagandy są nie tylko mieszkańcy miasta, ale także ich reprezentanci wyłonieni w demokratycznych wyborach. Propaganda ta wydaje się skuteczna, jeśli wziąć pod uwagę, że wiele osób uwierzyło, iż dobrych do kopiowania rozwiązań mogą dostarczać miasta o kilkukrotnie mniejszej powierzchni i kilkukrotnie wyższej gęstości zaludnienia, a za to o wiele lepiej rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej (drogi, metro, parkingi, kolej aglomeracyjna itp.).

Obywatele, a także radni zwracający uwagę urzędników na te fakty i proponujący rozwiązania korzystne dla ogółu, są wbrew wszelkim zasadom, kodeksom etycznym i dobrym praktykom lekceważeni przez urzędników ZDM. Same propozycje nie są nawet rozważane pomimo oczywistych atutów w postaci szybkości wdrożenia, niskich kosztów i zaspokajania potrzeb wszystkich obywateli.

W związku z powyższym stanowczo domagamy się dymisji panów Dombiego i Puchalskiego jako osób odpowiedzialnych za obecny stan rzeczy. Ponadto prosimy o przeprowadzenie wnikliwego audytu organizacyjnego i finansowego ZDM, w tym przede wszystkim w zakresie tego, czy działania ZDM realizują strategię rozwoju miasta rozumianą jako ułatwienie życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności aglomeracji. Oczekujemy transparentnej realizacji działań audytowych, tj. ujawnienie raportów z ich wykonania. Deklarujemy daleko idącą pomoc audytorom we wskazaniu obszarów, w których nieprawidłowości występują najbardziej powszechnie i mają największe negatywne skutki dla miasta i jego mieszkańców.

W imieniu inicjatywy StOP korkom

Paweł Budrewicz („Lubię Miasto”)

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *