Ale to dotyczy całej Warszawy – „brak spójnego i racjonalnego planowania pogrąża przestrzeń naszego osiedla coraz bardziej”

Tak jest w całej Warszawie – prowizorka, zaczynając od remontów dróg, które po 3, 4 latach nie nadają się do jeżdzenia, po nieistniejące planowanie Warszawy. Ciekawy, ale obnażający przypadek dbałości o szczegóły.

„Brak spójnego i racjonalnego planowania pogrąża przestrzeń naszego osiedla coraz bardziej”

Coraz częściej nie tylko Stowarzyszenie, ale coraz więcej mieszkańców domaga się kapitalnych remontów robionych z głową oraz według zasad spójności i ujednolicenia zarówno wyglądu elewacji budynków, wnętrz klatek schodowych, czy rewitalizacji dziedzińców kolonii (podwórek). Tymczasem Administracja dalej pogrąża się w prowizorkach. Dyrekcja Osiedla za swoje największe sukcesy chwali się płoteczkami, słupeczkami i gablotkami. Brak spójnego i racjonalnego planowania pogrąża przestrzeń naszego osiedla coraz bardziej.

 

 
I tak schody do klatek schodowych na Przasnyskiej 10 miały być remontowane. Na jednej z klatek trepy były już w stanie agonalnym, wystawy druty od zbrojenia… W międzyczasie nawet sprawdziliśmy, czy w ogóle Administracja Osiedla raczyła wystąpić do konserwatora ich remont. Jak myślicie? Wystąpiła? Ależ skąd, była opinia wyłącznie dla Broniewskiego 11, która w dodatek budzi zastrzeżenia wobec dokumentacji i pseudo-projektu – gotowiec, nie mający nic wspólnego ze dokumentacją faktyczną schodów i elewacji. Administracja zleciła wyłącznie wymianę trepów na nowe tylko dla tej jednej klatki. Oczywiście leżą one na starych 57 letnich prefabrykowanych belkach, które opacykowano cementem. Pytanie ile to wytrzyma…? Czy czeka powtórka z rozrywki jak na Broniewskiego 11, że po 10 latach nowe schody już się walą…!? Ciągle słyszymy, że nie ma pieniędzy? Pytanie, gdzie one są? Na co były wydatkowane? Na prowizorki, albo płotki i inne duperele…!?
 

 

Jak długo decydenci w WSM będą unikać odpowiedzialności przed niegospodarnością i brakiem poszanowania do majątku Spółdzielców?

za; Stowarzyszenie Zatrasie

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły