27 czerwca 1899 r,. urodził się Piotr Śmietański – polski kat okresu stalinowskiego

27 czerwca 1899 roku w Zawadach w województwie mazowieckim urodził się Piotr Śmietański (zdjęcie) – polski kat okresu stalinowskiego, funkcjonariusz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie w stopniu sierżanta, dowódca plutonu egzekucyjnego w więzieniu na Mokotowie, wykonawca wyroków śmierci między innymi na pułkowniku Hieronimie Dekutowskim oraz rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

Rys biograficzny

W młodości był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Ukończył zaledwie cztery klasy szkoły podstawowej. W okresie międzywojennym wstąpił w szeregi polskich komunistów, z którymi po jakimś czasie, ze względu na kary za działalność komunistyczną, musiał ograniczyć kontakty. Założył rodzinę i przyuczył się do zawodu hydraulika. Na powrót do partii komunistycznej zdecydował się w roku 1943, kiedy wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Dwa lata później podjął pracę w warszawskiej bezpiece, gdzie początkowo pracował na stanowisku referenta, oddziałowego, a następnie agenta.

Miał naturalną skłonność do sadyzmu, na którą przymykali oczy jego przełożeni z mokotowskiego więzienia, a którą wykorzystali później, zatrudniając go, jako kata. Jego ulubioną metodą zabijania był strzał w tył głowy. Za wykonany na Pileckim wyrok zainkasował kwotę 10 tysięcy złotych.

Niewiele wiadomo na temat jego dalszych losów. Według jednej z wersji, w roku 1949 zachorował na gruźlicę i został wysłany na urlop. Choroba okazała się śmiertelna – Śmietański zmarł w sanatorium MBP w Korczakowie na Dolnym Śląsku 23 lutego 1950 roku. Pochowano go na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, w miejcu, w którym nie dane było spocząć tym, którzy zginęli z jego rąk.

za; Historia Polski Dzień po Dniu

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły