Zrealizowano dwukrotną konserwację wału przeciwpowodziowego na terenie Gminy Łomianki.

Budowa wałów przeciwpowodziowych jest procesem czasochłonnym i wymagającym dużych nakładów finansowych. Dodatkowo, kolejne czynności budowlane w znacznym stopniu ingerują w środowisko naturalne: konieczność wydobycia i przewiezienia dużej ilości materiałów do budowy wału, wycięcie drzew w pobliżu budowy (likwidacja zagrożenia stwarzanego przez korzenie), wykorzystywanie ciężkiego sprzętu budowlanego, który trzeba przewieźć na plac budowy. (bzg.pl)

Na terenie Łomianek

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją i ustaleniami z Burmistrz Łomianek Małgorzatą Żebrowską-Piotrak – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Warszawie, zrealizował pierwszy etap zadania dot. dwukrotnej konserwacji wału przeciwpowodziowego na terenie Gminy Łomianki.

 

 

Zakres zamówienia obejmował m.in.: mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wału, wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy, ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia, zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp, likwidacja ubytków w skarpach, oczyszczenie schodów i przejazdów wałowych a także usuwanie śmieci.

Dodatkowo na drogach dojazdowych do wału i przejazdach wałowych zostały zamontowane znaki zakazu B-1 – „ zakaz wjazdu w obu kierunkach” wraz z tabliczkami informacyjnymi.

Zlikwidowano również wiatrołomy oraz wykonano pielęgnację zieleni wysokiej – niebezpiecznie zwisającej nad koroną wału przeciwpowodziowego.

za; Urząd Miejski w Łomiankach

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły