Bielański bazar przejdzie metamorfozę!

Modernizacja bazaru przy ulicy Broniewskiego jest częścią  działań nakierowanych na tworzenie centrów lokalnych. W rejonie skrzyżowania Broniewskiego i Rudnickiego jest poczta, biblioteka, mnóstwo lokali i sklepów. W planach jest utworzenie Bielańskiego Centrum Seniora w budynku Broniewskiego 56.

Jak będzie?

Lokalne targowiska są jednym z ważnych elementów miejskiej tkanki. To na nich właśnie mieszkańcy mogą zaopatrywać się niskim kosztem w potrzebne produkty, najczęściej prosto od producentów i małych rolników. Jak pisze ratusz bielański, zależy  na istnieniu takich miejsc, ale jeśli można coś na nich poprawić, to do tego trzeba dążyć. I tak też dzieje się w sprawie targowiska na Piaskach. Udało się wypracować porozumienie, w ramach którego bazar na Piaskach zmieni swoje położenie, zostanie również zmniejszony a jednoczenie nabierze nowego estetycznego i uporządkowanego wyglądu. Dalej będzie służyć mieszkańcom, ale już w lepszej odsłoniepodkreśla Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Dzielnicy Bielany.

Modernizacja bazaru będzie uzupełnieniem dla powstającego centrum usług lokalnych. Z dotychczasowego terenu bazaru znikną mało estetyczne baraki. Projekt pozwoli na utrzymanie handlu w okolicy, który zostanie przeniesiony na róg ul. Rudnickiego i Broniewskiego i zyska nową, czystą oraz bezpieczną formę. Wizja dla tego obszaru to efekt konsultacji, uwag i spotkań z mieszkańcami najbliższego otoczenia bazaru.

 

W czwartek na sesji Rady Miasta Warszawy otrzymaliśmy 2 mln 460 tys. złotych na przygotowanie projektu i modernizację części pod targowisko na Piaskach

 

Zarząd Dzielnicy Bielany od 2017 roku prowadzi zintensyfikowane działania mające na celu unormowanie sytuacji targowiska znajdującego się przy ul. Broniewskiego. Celem działań było stworzenie uporządkowanej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom naszej dzielnicy. W 2019 roku zostało rozebranych ponad 40 procent nieużytkowanych, nieestetycznych pawilonów na terenie bazaru. W tym roku natomiast planujemy wykonanie projektu pod nowe targowisko. W roku 2022 zostanie utwardzona nawierzchnia, uzbrojony teren oraz wykonamy ogrodzenie nowego bazaru.

 

Sprawa placu targowego przy ulicy Broniewskiego jest przedmiotem zainteresowania wielu grup społeczności bielańskiej, w związku z czym podjęta została przeze mnie próba połączenia zainteresowanych stron celem doprowadzenia do wypracowania porozumienia. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które brały udział w konsultacjach w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania a w szczególności panu prezydentowi Michałowi Olszewskiemu za wsparcie podczas procesu na etapie ustaleń oraz przekazanie środków, które umożliwią nam przygotowanie terenu pod targowisko i pozbycie się mało atrakcyjnych budek obecnego bazaru – Włodzimierz Piątkowski, zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany.

Diagnoza

 

Z diagnozy społecznej i środowiskowej przeprowadzonej przez Zarząd Zieleni w 2017 roku wynikało, że mieszkańcy są zainteresowani dalszym funkcjonowaniem targowiska. Przeprowadzono na ten temat szereg rozmów, podczas których omawiano możliwości i warianty modernizacji bazaru przy Broniewskiego. Nowa i docelowa lokalizacja pod targowisko posiada dostęp do drogi publicznej, a w ramach realizacja projektu placu targowego zyska on uzbrojenie w sieć wodno – kanalizacyjną oraz złącza elektroenergetyczne, z utwardzeniem w postaci zastosowania płyt 50x50cm wraz z obrzeżami i wygrodzeniem ażurowym. Koncepcja będzie spójna z planami dla tego miejsca prowadzonymi przez Zieleń Warszawska.

za; Urząd Dzielnicy Bielany

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *