[TYLKO U NAS] Pomnik Solidarności w Warszawie jednak LEGALNY – kancelaria Safjan Witucki wyjaśnia!

4 czerwca 2021 roku odsłonięto pomnik Solidarności w Warszawie. Wokół otwarcia placu z pomnikiem, jak i samego pomnika zrobiło się głośno. Miasto jakoby miało nie uzyskać zgody NSZZ Solidarność. Fakty są inne.

Pomnik jest utworem zależnym w stosunku do znaku Solidarność

Ani miasto ani fundacja im R. Reagana, która jest inicjatorem budowy pomnika Solidarność, nie musiała mieć żadnej zgody związku, natomiast wymagana była prawem zgoda autora znaku, Jerzego Janiszewskiego – mówi specjalnie dla Portalu Warszawskiego, mecenas Bartłomiej Witucki z kancelarii Safjan Witucki, pełnomocnik Janiszewskiego.

Należy wyjaśni czym jest ten pomnik w odniesieniu do znaku Solidarność. W rozumieniu prawa autorskiego pomnik jest utworem zależnym w stosunku do znaku Solidarność. Innymi słowy, pomnik jest adaptacją znaku graficznego. Zgodnie z art. 2 ust. 2,  rozporządzanie i korzystanie z utworu zależnego wymaga zezwolenia twórcy utworu pierwotnego. Co więcej, zgodnie z art. 46 prawa autorskiego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości praw majątkowychtłumaczy Witucki.


Kopia historycznego pierwszego wydruku znaku Solidarność, z sierpnia 1980 r. wraz z przepustką wydaną Janiszewskiemu przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.


 

 

Wbrew twierdzeniom przewodniczącego Piotra Dudy (przew. Solidarności), Jerzy Janiszewski nigdy nie zawarł z NSZZ Solidarność umowy o przeniesienie na rzecz związku majątkowych praw autorskich do znaku Solidarność. Co więcej, w umowie zawartej pomiędzy Janiszewskim a związkiem wyraźnie zastrzeżono, iż Janiszewski zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego – ripostuje mec. Bartłomiej Witucki.

Pomnik w Warszawie

W świetle tego  o czym mowa powyżej, niestety ale Portal Warszawski również powielił nieprawdę, jakoby miasto Warszawa używało znaku Solidarność bezprawnie, za co przepraszamy.

Inicjatywa budowy tego pomnika pochodziła od prezesa Fundacji im. R. Reagana, Janusza Dorosiewicza, zaś miasto miało udostępnić lokalizację na postawienie pomnika. Jerzy Janiszewski, jedyny uprawniony w powyższym zakresie, udzielił zezwolenia Fundacji im. R. Reagana.

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły