Przywróćmy Fauna w Parku Paderewskiego!

Bardzo rzadko promujemy jakiekolwiek pomyły z Budżetu obywatelskiego, ale wokół tego nie możemy przejść obojętnie, tym bardziej że jest nam bardzo bliski.  Chodzi o przywrócenie zaginionej w czasie II wojny światowej rzeźby Jana Biernackiego „Zdrój – Faun na delfinie” wraz z postumentem, w jej historycznej lokalizacji, na zachowanej oryginalnej granitowej misie, która znajduje się na dzisiejszym placu zabaw. Przy tej okazji zostałaby uporządkowana jedna z historycznych osi widokowych parku. 

Rys historyczny

Rzeźba-zdrój „Faun na delfinie” Jana Biernackiego jest ostatnią brakującą z pierwotnie umiejscowionych w parku Skaryszewskim. Zarząd Zieleni Miejskiej otrzymał ją jako darowiznę, została pozytywnie oceniona przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, który polecił ZZM przygotowanie projektu jej przywrócenia. Jest jedynym zdrojem publicznym w parku, z którego mogliby korzystać wszyscy odwiedzający, szczególnie rodzice z dziećmi licznie przychodzący na plac zabaw. Przywrócenie rzeźby dodatkowo „wymusza” odsłonięcie jednej z osi widokowych, która obecnie jest zatarta w krajobrazie parku. Przywrócenie jej wpisuje się w bardzo szeroki tematycznie program rewitalizacji parku.

Przywrócenie repliki rzeźby „Faun na delfinie”  w historycznym układzie przybliży użytkownikom parku jego historyczny układ, zostanie podkreślona oś kompozycyjna placu oraz oś widokowa.

Autorem projektu jest Mateusz Mróz. Koszt to tylko 113.500 tysięcy. Żeby projekt przeszedł potrzeba 2 500 tys. głosów.

Pomożecie?

Tu link do PROJEKTU

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły