[TYLKO U NAS] TE SZKOŁY BLOKUJĄ DOSTĘP DO MATUR!

Publikujemy dokumenty jakie otrzymaliśmy z OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) z listami uczniów, których dyrektorzy szkół starali się nie dopuścić do matury.  Pisaliśmy o tym tydzień temu.  Nie publikujemy pism wysłanych po maturze lub niewyraźnych. Każda sytuacja jest trochę inna, każde z tych pism kryje dramat ucznia i choć są to często uczniowie ze słabymi wynikami w nauce, to niemal w każdym przypadku mieli jeszcze możliwość podejść do matury, ale im tę możliwość odebrano. 

 

Warszawska edukacja podlega Renacie Kaznowskiej


Warunkiem podejścia do egzaminu maturalnego jest ukończenie szkoły średniej (ponad gimnazjalnej) przed pierwszym dniem egzaminu czyli 6 maja 2019 roku lub 8 czerwca 2020 roku (covid:). Stwierdzenie przez radę pedagogiczną nieklasyfikowania lub nieukończenia szkoły (otrzymania jednej lub większej liczby ocen niedostatecznych z przedmiotu obowiązkowego na konic nauczania danego przedmiotu) w kwietniu nie wyklucza możliwości zdawania egzaminu komisyjnego, poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności jeszcze przed maturą. Dyrektorzy szkół nie mogli też wykluczyć, że uczniowie dokończą inną szkołę średnią.

Publikujemy wybrane dokumenty. Skala nadużyć, dotykających co roku setki jeśli nie tysiące uczniów w samej Warszawie, jest potężna. Na tych listach zazwyczaj nie znaleźli się uczniowie, którzy zostali zmuszeni do rezygnacji z matury przed dniem ostatecznego wyboru przedmiotów  (7 lutego), w zamian za ocenę pozytywną na świadectwie. Z rozmów z uczniami wiemy, że do takich sytuacji dochodziło od lat w Liceum im. Bema.

Sprawę tę będziemy dalej badać i wyniki śledztwa opublikujemy.


Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *