[NASZ NEWS] Ratusz z „aktywem” szykuje nam dewastację pl. Trzech Krzyży??

Zielone Mazowsze (udają, że nie, ale za tym stoi Buciak) ośmiela się publikować audyt i uwagi do drugiej modernizacji Placu Trzech Krzyży, do Biura Polityki Mobilności i Transportu. Nawiązując do projektu geometrii dróg na ulicach Nowy Świat, Smolnej, Aleje Jerozolimskie, plac Trzech Krzyży, Wiejskiej, Mokotowskiej i Hożej w związku z budową i wyznaczeniem infrastruktury rowerowej pomiędzy Alejami Ujazdowskimi a ulicą Smolną, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Eliminacja pasa ruchu, i udogodnienia prorowerowe

1. Zmiana przebiegu krawężników w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania z ul. Książęcą powinna zostać wykorzystana do doprowadzenia drogi dla rowerów do Książęcej. Pozwoli to skrócić drogę rowerzysty przez skrzyżowanie o kilkanaście metrów (3-4 sekundy krótszy czas ewakuacji, a przez to bardziej efektywny program sygnalizacji). Droga dla rowerów powinna być na całej długości dwukierunkowa, nawet jeżeli póki co nie będzie wjazdu na nią z Książęcej, tak by mogła obsłużyć ruch rowerowy z zachodniej i północnej strony skrzyżowania. Należy zauważyć, że budowa jednokierunkowej drogi dla rowerów na przedłużeniu dwukierunkowej stwarza ryzyko wykorzystywania jej, wbrew założeniom projektu, jako dwukierunkowej przez rowerzystów.

2. Ulica Książęca i wlot po przeciwnej stronie skrzyżowania to jezdnie o przekroju czterech pasów ruchu bez azylu, co stoi w sprzeczności z prawem (§127 ust. 9 Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Problem ten powinien zostać rozwiązany poprzez ograniczenie liczby pasów ruchu ogólnego w kierunku wschodnim po obu stronach skrzyżowania do jednego i wykorzystanie odzyskanej przestrzeni do budowy azylu oraz wyznaczenia pasa dla rowerów w kierunku wschodnim, przynajmniej do dwukierunkowej drogi dla rowerów opisanej w poprzednim punkcie.

(…)

4, Na wysokości ul. Mysiej powinien znaleźć się azyl dla rowerzystów chcących przejechać przez jezdnię, kosztem nieznacznego skrócenia pasa do lewoskrętu. Umożliwi to uciąglenie trasy w ciągu ul. Nowogrodzkiej, reklamowanej przez miasto jako alternatywa dla Alej Jerozolimskich.

(…)

7. Pasy ruchu na wysokości przejścia dla pieszych przez plac po południowej stronie kościoła powinny zostać ograniczone do 3,3 metra (pasy z ruchem autobusowym) i 3,0 m (pasy ruchu ogólnego), a odzyskana przestrzeń wykorzystana do poszerzenia azyli dla pieszych….

tu kolejny audyt z maja 2021 roku

https://zm.org.pl/

Teraz fakty

Po pierwsze nie można przeprowadzić jeszcze pełnej analizy ruchu, który proponuje miasto, bo jest zbyt dużo zmiennych i niepewnych. Ale jest pewne na sto procent, ze 3% czyli promil tzw, aktywu chce utrudnienia ruchu dla osób poruszających się samochodami, i zwęzić kolejną bardzo ważną arterię, kosztem zwiększenia ścieżek rowerowych. Czy ci ludzie mają w ogóle kompetencje do ingerowania w tak poważne projekty? Czy Buciak wykorzystuje swoje stanowisko urzędnicze do forsowania swoich pomysłów???

 

 

Czy to znaczy, że to rowerzyści decydują o przebudowach w Warszawie? A Czy było to uzgadniane z organizacjami skupiającymi kierowców???

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *