[APEL] Czas na kontrolę projektów Buciaka złożonych do BO!

(Nie)sławny aktywista miejski Robert Buciak znany również jako obywatel nr 806, działający w myśl zasady, że wszystko co nie jest zabronione jest dozwolone, stanowiący o wyglądzie Warszawy, zapewne również z perspektywy posady pracownika korpusu służby cywilnej, ingeruje w przestań miejską w sposób destruktywny i dewastujący Stolicę. Zapisy BO mu na to pozwalają, jako pracownik służby cywilnej robi to prawdopodobnie z konieczności należytego wykonywania czynności służbowych, realizując swoje chore postanowienie, że będzie zmieniał rzeczywistość miejską według swoich wyobrażeń – piszą do redakcji Portalu Warszawskiego mieszkańcy Warszawy, którzy mają dość działań Buciaka.

Wsparcie Ratusza

Jednocześnie władze Ratusza chętnie go wspierają ideologiczną bliskością w komunikacji, oceniając i realizując niemal wszystkie jego pomysły. Wdrożenie misji gloryfikacji roweru jako podstawowego transportu drogowego w celu zamianany ulic na ciągi rowerowe, oraz wsparcia użytkowników pojazdów osobowych poprzez utrudnianie im życia, jest obecnie jak najbardziej realna. Portal jako jedyny wskazuje i pisze o patologiach, w których absurdy zamieniają się w standardy już dawno wychodzące poza obręb famtastyki. Promowane przez urzędników padaroksy,  których racjonalizacja jest obca logice, obfitują w pomysły pokroju zmniejszania natężenia ruchu oraz zapobiegania zatorom drogowym poprzez zwężanie głównych artylerii miasta. Ratusz wspólnie z pozarządówką, powołaną do konsultacji społecznych, ramię w ramię kieruje kolejne projekty z BO do realizacji, które niezależnie od stopnia absurdalności już po wyłonieniu w głosowaniach muszą zostać zrealizowane, oczywiście z wymogiem bezwzględności. Wygląda na to, że Robert B., którego „osiągnięcia” jako urzędnika, aktywisty, współautora wielu projektów, członka różnych komisji, a nawet audytora, mogą sugerować, że steruje znaczną częścią „miasta”. Jednocześnie forsowana kampania i fiksacja na wyeliminowaniu z życia miasta niechcianych przez niego „blachosmrodów” przesłania inne projekty, które w tak zwanym międzyczasie robią z przyrody cmentarzyska. W naszej opinii wobec nieprzemyślanych przedsięwzięć i ich realizacji nie pomogą wyciszające sumienie projekty sadzenia nowych drzew. Wydawać by się mogło, że nic już nie ostudzi zapału oddanego sprawie czołowego ekologa-rowerzysty-aktywisty.

Czy my rodowici Warszawiacy chcemy aktywistycznej Warszawy Roberta Buciaka??

Gdzie podziali się dziennikarze, politycy, historycy? Widać, że ja jestem Portalem, który ja jako jedyny mam odwagę pisać o patologiach, absurdalnych systemowych rozwiązaniach, ośmiela się zadać pytanie o co w tym wszystkim chodzi? Kusząc się na odpowiedź przytoczymy jedno ze staropolskich powiedzenień „jak wiadomo o co nie chodzi to chodzi nie o…”

Po ostatnim artykule o aktywistach doszło do nas pytanie cyt. jak to możliwe, że w służbie cywilnej i administracji państwowej brakuje etyki a powiązania, na które nie powinno się pozwalać mają miejsce?”. 

Sprawdzamy

Na stronie https://www.antykorupcja.gov.pl/ak/etyka-w-sluzbie-cywilne/dokumenty-nt-etyki-w-sl/13977,Dokumenty.html

Nie znajdujemy odniesienia do negowania i karania tożsamej działalności służbowej z wykorzystaniem wiedzy o dokumentach służbowych dla celów prywatnych. Dlaczego? Prawdopodobnie dokumenty nie są prawnie chronione.

Stwierdzamy trochę żartem, że spełniona została zasada efektywności, czyli „możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów do czynienia dobra” dla Warszawy przy wykorzystaniu zakresu kompetencji służbowych. Nie ma nadużyć i korupcji? Zatem jest etyka w korpusie służby cywilnej, a wszelkie prawdopodobne i potencjalne machlojki można wytłumaczyć „większym dobrem”.

Pisaliśmy już, że Robert B. pracuje w Ministerstwie ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII,
a konkretnie w Departamencie Planowania Przestrzennego,
który odpowiada za:

1) opracowywanie rozwiązań systemowych i propozycji przepisów w zakresie planowania  i zagospodarowania przestrzennego, w tym rewitalizacji oraz udział w realizacji  i monitorowaniu komponentów przestrzennych strategii i programów;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zażaleń na postanowienia wojewody w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany w zakresie zgodności z ustaleniami odpowiednich zadań rządowych;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086);

4) organizację, koordynację i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych „zagospodarowanie przestrzenne”;

5) inicjowanie, wdrażanie, utrzymywanie oraz propagowanie rozwiązań służących cyfryzacji planowania przestrzennego, w tym prowadzenie serwisu https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne;

6) inicjowanie i wspieranie badań, studiów, programów i projektów pilotażowych w zakresie planowania przestrzennego, w tym rewitalizacji, w szczególności poprzez realizację projektu w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”;

  1. realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), mających na celu zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie gospodarowania przestrzenią;

8) zapewnienie obsługi Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w tym koordynacja prac strony rządowej w Radzie Dialogu Społecznego;

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/planowanie-przestrzenne

Historia Roberta B. łudząco przypomina postać Dyzmy, gdzie kariera nie ma końca, Warszawa się nie budzi, gdy tymczasem pomysłowość aktywistów i ich klakierów zdaje się nie znać granic.

Apelujemy

Buciak już tak się „odkleił” od rzeczywistości, że złożył projekt audytu projektów złożonych do BO. Swoich nieswoich!

Dlatego też apelujemy aby wszelkie zauważone nieprawidłowości, czy też informacje wskazujące na rażące błędy w przygotowaniu oraz wykonawstwie zagospodarowania przestrzennego mających miejsce w naszym mieście, zgłaszać do prokuratury,  o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa (…) polegającego np. na opiniowaniu projektów BO przez osoby bezpośrednio zainteresowane itp.

Mieszkańcy Warszawy

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły