Dawna Rogatka Terespolska przy ul. Księżnej Anny 1 zabytkiem

Budynek powstał najprawdopodobniej w latach 1903-1907 i mógł służyć jako dom mieszkalny pracowników kolei – pod taką nazwą figuruje on w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obiekt nosił wówczas adres od ul. Podskarbińskiej, ponieważ ul. Księżnej Anny tworzyła wówczas z nią jeden ciąg (tzw. „szosę wojenną”).

Rys historyczny

Istnieją pewne przesłanki, iż budynek nie pełnił dawniej funkcji mieszkalnych, a był tzw. rogatką terespolską, czyli budynkiem znajdującym się przy dawnej granicy miasta, w którym pobierano opłaty celne i drogowe. Budynek ten znajduje się przy nieistniejącym obecnie wiadukcie kolejowym, gdzie przecinały się kolejowe linie terespolska i nadwiślańska, co pozwalałoby sądzić że mógł pełnić tę funkcję.

Styl obiektu odpowiada stylowi budynków kolejowych powstających w zaborze rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku. Na posesji przylegającej do budynku znajduje się także murowany budynek gospodarczy i piwnica.

Budynek zbudowany jest z ceramicznej cegły pełnej łączonej zaprawą wapienną, na fundamencie z prawdopodobnie tego samego materiału. Powierzchnia pomieszczeń budynku wynosi około 110 metrów kwadratowych, a kubatura około 400 metrów kwadratowych. Konstrukcja czterospadowego dachu, oraz trzyspadowego nad przybudówką, jest drewniana, a połacie dachowe pokryte są papą. Budynek posiada trzy kominy ceglane. (warszawa.wikia.org)

Rogatka zabytkiem

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych dawną Rogatkę Terespolską przy ul. Księżnej Anny 1 na warszawskim Targówku.

„(…) orzekam: wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek Rogatki Terespolskiej położony przy ul. Księżnej Anny 1 w Warszawie, dzielnica Targówek.

(…)Wniosek o objęcie ochroną budynku Rogatki Terespolskiej, położonego w Warszawie przy ul. Księżnej Anny 1, poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych został złożony niezależnie przez dwie organizacje społeczne: Towarzystwo Przyjaciół Pragi w dniu 16.03.2020 r. (data wpływu do Urzędu: 16.03.2020 r.) oraz Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu w dniu 20.11.2020 r. (data wpływu do Urzędu: 23.11.2020 r.). (…)”

za; Kolekcjonerzy Czasu

Portal Warszawski

 
Obszerną i ciekawą treść decyzji dołączamy poniżej. Miłej lektury!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *