[NASZ NEWS] Oto ostateczny projekt ulicy Sokratesa

Jesteśmy po Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany, podczas której ZDM oraz Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym przedstawiło ostateczny projekt przebudowy ulicy Sokratesa. Wśród „nowości”, które wywołały sporo wątpliwości jest zakaz skrętu w lewo z ulicy Wólczyńskiej w ulicę Conrada. – informuje Krystian Sisiak, Radny Dzielnicy Bielany.

Co wynika z analiz (my pytamy których??)

W sprawie wspomnianego zakazu zwróciłem się do ZDM i Biura zaraz po zaprezentowaniu koncepcji online przez Wiceprezydenta Pana Michała Olszewskiego. Złożyłem wniosek o udostępnienie analiz projektowych tego rozwiązania, jednak nie doczekałem się żadnej odpowiedzi. Temat ten, podobnie jak mieszkańcy, podjąłem na posiedzeniu Komisji.
Dyrektor Biura poinformował, że z analizy ruchu drogowego wynika, że lewoskręt z Wólczyńskiej w Conrada jest najrzadziej wykonywanym manewrem na tym skrzyżowaniu (1 na 10 samochodów jadących Wólczyńską obiera ten kierunek). Wspomniał również, że większość kierowców korzysta z lewoskrętu w Kwitnącą z Wólczyńskiej (przy E’Leclerc) lub jeszcze wcześniej na wysokości Reymonta.
Moim zdaniem w analizie nie uwzględniono użytkowników skrzyżowania, których cel podróży znajduje się w najbliższym jego rejonie, tj. na ul. Bogusławskiego lub przy obiektach usługowych na ul. Conrada (stacja kontroli pojazdów, myjnia, stacja benzynowa, restauracja). W analizie uwzględniono jedynie ogólny rozkład ruchu pojazdów, nie biorąc pod uwagę celu podróży. Dyrektor Biura potwierdził, że mieszkańcy ul. Bogusławskiego mogą być tymi najbardziej dotkniętymi wprowadzonymi zmianami. Mieszkańcy zwracali również uwagę na: skierowanie ruchu w ulicę Gotycką, która jest bez oświetlenia, bez utwardzonego pobocza oraz w kiepskim stanie infrastrukturalnym oraz na możliwe pogorszenie warunków na skrzyżowaniu Conrada z Kwitnącą w związku ze zwiększonym ruchem w tym kierunku.


Dyrektor zaznaczył, co również potwierdziłem, że dziś wykonywanie tego manewru na tak zorganizowanym skrzyżowaniu nie należy do najbezpieczniejszych. Podczas wykonywania tego manewru, jadący na wprost zmuszeni są do mijania oczekujących na skręt w lewo, szerokim łukiem (na jezdni nie ma wyodrębnionego pasa do skrętu w lewo, ani wydzielonego miejsca do oczekiwania na możliwość wykonania tego manewru).

Powróciłem w dyskusji do koncepcji przebudowy tego skrzyżowania, prezentowanego w poprzedniej kadencji wspólnie przez trzy jednostki miejskie: Tramwaje Warszawskie, ZDM i ZTM (zakres zmian na skrzyżowaniu był wtedy dużo szerszy, celem było wtedy wprowadzenie priorytetu dla tramwajów oraz upłynnienie ruchu). Dyrektor zaznaczył, że dla realizacji tamtej koncepcji nie ma niestety perspektywy finansowej, a ta która obecnie jest prezentowana (właśnie z zakazem skrętu w lewo) wynika z ograniczeń finansowych i faktu, że podjęto decyzję, aby tę inwestycję przeprowadzić w obecnych granicach krawężników (bez przebudowy wykraczającej poza obrys dzisiejszej infrastruktury drogowej).

Jestem nieco zawiedziony porzuceniem prezentowanej przed kilkoma laty koncepcji na przebudowę tego skrzyżowania z wprowadzeniem priorytetów dla komunikacji szynowej (w koncepcji uwzględniana była wówczas również przebudowa skrzyżowania Wólczyńskiej i Nocznickiego). Obawiam się, że po realizacji obecnego, nieco okrojonego projektu, przez następne 50 lat, nikt nie podejmie się tematu przebudowy tego skrzyżowania.

 

Zdając sobie sprawę z ograniczeń finansowych inwestora, ale również z dotychczasowych zgłoszeń mieszkańców i faktu, że istnieją techniczne możliwości zorganizowania bezpiecznych warunków do wykonania skrętu w lewo na wspomnianym skrzyżowaniu, zgłosiłem propozycję uchwały, której dwa pierwsze paragrafy cytuję poniżej, a którą jednogłośnie podjęli wszyscy radni wszystkich opcji (za co serdecznie dziękuję):

1️⃣ Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wnosi do Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o wystąpienie do Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w m.st. Warszawie, aby w ramach inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Sokratesa, przeanalizowano możliwości i wdrożono rozwiązania infrastrukturalne oraz organizacji ruchu, których celem będzie umożliwienie pojazdom skrętu w lewo z ulicy Wólczyńskiej w ulicę Conrada na skrzyżowaniu tych ulic z ulicą Sokratesa.

2️⃣ Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wnosi do Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o wystąpienie do Spółki Tramwaje Warszawskie o udostępnienie koncepcji przebudowy skrzyżowania Conrada-Wólczynska-Sokratesa i Nocznickiego-Wólczynska, prezentowanej w poprzedniej kadencji samorządu terytorialnego podczas posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz o udzielenie informacji na jakim etapie znajduje się realizacja tej koncepcji, czy w ostatnim czasie jej założenia uległy zmianom oraz czy, kiedy i w jakim zakresie zostanie ona wdrożona w terenie.

Co ważne, projektowany zakaz nie dotyczy ZTM, zatem autobusy jako jedyne pojazdy będą mogły wykonać manewr skrętu w lewo z ulicy Conrada w ulicę Wólczyńską.

za; Krystian Sisiak, Radny Dzielnicy Bielan

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły