Zabrali miejsca parkingowe, my pytamy czy wszystko zostało przeprowadzone zgodne z prawem!

Wczoraj opublikowaliśmy artykuł o zniknięciu ok. 40 miejsc z ul. Turmonckiej, na Bródnie. Mieszkańcy zostali postawieni przed faktem dokonanym, co znaczy że urzędnicy warszawscy mają w głębokim poważaniu swoich wyborców. Kiedy piszemy od lat, że Warszawa jest postsowieckim miastem, nic się nie mylimy. A ci którzy mają usta pełne frazesów o zbliżaniu się Warszawy do Zachodu, są wzorcowy funkcjonariuszami tego chorego systemu.

Pytania do burmistrz Targówka

Warszawa to urzędnicze eldorado. Dlaczego tak się dzieje? Bo na to pozwalamy, a dopóki będziemy godzić się na patologiczne zachowania, dopóty tu się nic nie zmieni. Zaniepokojeni bezczelnością urzędników z Targówka, na ręce pani Małgorzaty Kwiatkowskiej, burmistrz Targówka wysłaliśmy następujące pytania;

Szanowna Pani Burmistrz,

W związku z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na ulicy Turmonckiej na Targówku proszę o udzielenie następujących informacji:

– Kiedy był wykonany projekt organizacji ruchu na tej ulicy?

– Kto był inicjatorem wprowadzenia obecnej organizacji ruchu?

– Na czyje polecenie wykonano obecną organizację ruchu?

Czy zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na tej ulicy?

– Czy była wykonana analiza ruchu na ul. Turmonckiej?

– Ile było wypadków na ul. Turmonckiej w ciągu ostatnich 5 lat?

– W ciągu ilu dni zostanie doprowadzona ulica do stanu technicznego zgodnego z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie?

–  Czy została wykonana analiza potrzeb mieszkańców co do ilości miejsc parkingowych na tej ulicy?

    W wyniku wprowadzenia nowej organizacji ruchu, mieszkańcy ul. Turmonckiej jak i mieszkańców bloków sąsiednich, pozbawiono ok. 40 miejsc parkingowych.

– Gdzie urzędnicy dzielnicy przewidzieli wykonanie brakujących miejsc parkingowych w ramach likwidacji tych na ul. Turmonckiej?

Jednocześnie na podstawie art. 61 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. składam wniosek o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o przesłanie informacji w ustawowym terminie, we wskazanym powyżej zakresie, wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: kontakt@www.portalwarszawski.com.pl

Urząd na odpowiedź ma 30 dni.

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *