Pseudobadania, czyli o ułomnej chęci manipulacji

14 czerwca 2021 r. na stronach „Rzeczpospolitej” (https://www.rp.pl/Polityka/210619771-Sondaz-Polacy-chca-zwezania-jezdni-w-centrach-miast.html) w dziale „polityka” pojawiły się doniesienia jakoby większość warszawiaków popierała plany zwężania stołecznych ulic. To nieprawda, a bardziej konkretnie przeprowadzone „badania” w żadnym wypadku nie uprawniają do wyciągania tego rodzaju wniosków, gdyż zostały zmanipulowane.

Na czym polegają owe „badania”?

StOP korkom jest inicjatywą apolityczną i nie komentuje wydarzeń politycznych, jednak w tym przypadku nie mamy innego wyjścia, ponieważ dla realizacji nie znanych nam celów politycznych posłużono się warszawskimi ulicami.

„Badania”, na które powołuje się redakcja są przykładem manipulacji opinią publiczną, a nie rzetelnie przeprowadzonym działaniem. Świadczy o tym sposób zadawania pytań oraz kształt odpowiedzi. W rzetelnych badaniach pytanie powinno być znaczenie krótsze, zadane w sposób konkretny i winno być pozbawione kontekstu w postaci powołania się na autorytet cenionego przez Warszawiaków polityka jakim bez wątpienia jest pan dr Rafał Trzaskowski.

Źródło: https://www.rp.pl/Polityka/210619771-Sondaz-Polacy-chca-zwezania-jezdni-w-centrach-miast.html dostęp 14.06.2021

Intencja „badania” wydaje się być oczywista i czytelna, jednak jego autorzy posunęli się znacząco za daleko w próbach wpływania na uzyskane wyniki za sprawą sposobu zadawania pytań. W związku z tym dla wszechstronnie wykształconego naukowca jakim jest p. dr Rafał Trzaskowski, tego rodzaju sondaż jest bezużyteczny i nie będzie mógł stanowić oparcia dla podejmowanych decyzji.

W przyszłości zalecamy „badaczom” zadawanie bardziej uniwersalnych pytań co przyspieszy proces „badań” np.:

Osoba lubiana w twoim mieście zaproponowała wizje pozytywnych zmian w ważnych dla Ciebie sprawach. Ma być więcej tego co wszyscy lubią i mniej tego co wszyscy uważają za uciążliwe. Czy Pana/i zdaniem…

  1. To zmiana we właściwym kierunku, ale za mało idąca. Potrzebuję więcej tego co miłe
  2. To dobry kierunek, chcę tego co miłe
  3. Nie mam zdania / trudno powiedzieć
  4. Chciałbym, aby moje dzieci dosięgła straszna choroba, w wyniku której stracą wzrok.

 

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27107499,aleje-jerozolimskie-jak-marszalkowska-mniej-asfaltu-wiecej.html#sondaz

Zgodnie z propozycją StOP korkom konieczne będą bardzo szeroko zakrojone, transparentne konsultacje i rzetelne badania przed podjęciem ostatecznej decyzji. Docelowo tego rodzaju decyzje powinny zdaniem StOP korkom zapadać po wykorzystaniu dobrodziejstw demokracji bezpośredniej z wykorzystaniem e-votingu.

Dlaczego nie godzimy się na tę narrację?

Porozumienie StOP jest inicjatywą oddolną, pozapartyjną, neutralną politycznie i światopoglądowo. Dlatego do współpracy na rzecz przywrócenia Warszawy jej mieszkańcom zapraszamy wszystkich bez wyjątku mieszkańców miasta mający dość buty, arogancji, marnotrawstwa pieniędzy i bezczelności urzędników i pragnących włączyć się w konstruktywny sposób w działania na rzecz rozwoju miasta.

 

https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8169519,aleje-jerozolimskie-zwezenie-rafal-trzaskowski-warszawa-kierowcy-przebudowa-remont.html

StOP ma ambicje nie tylko wskazywać błędy, niedociągnięcia, niekompetencję i marnotrawstwo środków, ale przede wszystkim proponować konkretne działania na rzecz poprawy sytuacji w Warszawie i wspierać urzędników w ich realizacji.

Pierwszym koniecznym działaniem jest likwidacja całkowicie zbędnej i działającej przeciwko Obywatelom miasta jednostki jaką jest ZDM.

 

Barometr Warszawski | Warszawa – oficjalny portal stolicy Polski (um.warszawa.pl)

 

Dosłownie z dziś!

 

Dalsze informacje: www.stopkorkom.pl

Tak to mniej więcej wygląda…

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły