[WAŻNE] Od 1 lipca właściciele domów będą mieli nowy obowiązek!

W ciągu 12 miesięcy muszą złożyć deklaracje o źródle ciepła i spalaniu paliw. Jeśli ktoś nie poinformuje urzędu, grozi mu mandat do 500 złotych, a nawet grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych. Właściciele domów oraz zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych będą mieli 12 miesięcy na przekazanie wymaganych informacji.

Z czego to wynika?

Zmiany te wynikają z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

Portal Warszawski

zdj. pro-arte.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *