„Balladyna” J. Słowackiego trafiła na listę UNESCO!

 

Rękopis „Balladyny” Juliusza Słowackiego to kolejny obiekt wpisany w tym roku na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata! Rękopis tego dzieła można zobaczyć na wystwie „Pamięć Polski . Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” prezentuje 15 nowych, unikatowych obiektów, dokumentujących ważne wydarzenia i działalność wybitnych osobistości w dziejach Polski, które w tym roku wzbogaciły Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. 

Skarby narodowe

Balladyna” to arcydzieło polskiego dramatu epoki romantyzmu. Łączy w sobie tragedię i komedię, fantastykę i ludowość oraz podejmuje tematykę zbrodni, sprawiedliwej kary i niszczącej siły władzy. Od ponad 150 lat pozostaje jednym z najczęściej wystawianych na polskich scenach tekstów dramatycznych. Rękopis przechowuje Biblioteka Narodowa.

Wernisaż wystawy ukazującej archiwalne polskie dziedzictwo odbył się w Międzynarodowym Dniu Archiwów, a wiceminister Gawin podziękowała wszystkim, którzy przyczyniają się do ochrony dziedzictwa archiwalnego.


Są to dokumenty średniowieczne, wśród których szczególną rangę posiada dokument króla Przemysła II z 1295 r. z zasobu Archiwum Diecezjalnego w Pelpinie z pieczęcią majestatową, na której po raz pierwszy pojawia się wizerunek Orła Białego w koronie, dając początek herbowi Państwa Polskiego, kartografika, nagrania dźwiękowe ze zbiorów Polskiego Radia, rękopisy Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” – poinformowała wiceminister kultury.


Polskie dziedzictwo archiwalne jest niezwykle bogate i różnorodne, a dodatkowym uhonorowaniem najcenniejszych dokumentów jest umieszczenie ich na prestiżowej Liście UNESCO – powiedziała wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Magdalena Gawin podczas uroczystego otwarcia wystawy „Pamięć Polski”. Na ekspozycji zaprezentowanych zostało 15 niezwykłych archiwaliów, które w tym roku dołączyły do znamienitego zbioru obiektów znajdujących się na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.

Co jeszcze do zobaczenia?

 
1. Przywilej Chełmiński z 1 października 1251 r. (Archiwum Państwowe w Toruniu),
 
2. Dokument króla Przemysła II z 15 sierpnia 1295 r. (Archiwum Diecezjalne w Pelpinie),
 
3. Średniowieczne rotulusy z klasztoru Premonstratensów na Ołbinie we Wrocławiu (1257, 1305-1370) (Archiwum Państwowe we Wrocławiu),
 
4. Teki Górskiego – zbiór rękopisów do historii Polski i krajów sąsiednich w XVI w. (Biblioteka Narodowa w Warszawie),
 
5. Dokument króla Kazimierza Wielkiego dla biskupa ormiańskiego Grzegorza we Lwowie z 4 lutego 1367 r. (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie),
 
6. Kolekcja utworów Fryderyka Chopina (lata 30. i 40. XIX w.) (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie),
 
7. Trybunał Koronny Lubelski (1579-1811) (Archiwum Państwowe w Lublinie),
 
8. Rękopis „Balladyny” Juliusza Słowackiego (ok. 1834-38) (Biblioteka Narodowa w Warszawie),
 
9. Rękopiśmienny atlas Mappy Hrabstwa Bialskiego z 1781 r. (Towarzystwo Naukowe Płockie),
 
10. Rękopiśmienna spuścizna Juliusza Słowackiego (1835-1865) (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu),
 
11. Mapa Księstwa Pszczyńskiego z 1636 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach),
 
12. Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku (Archiwum Polskiego Radia S.A.),
 
13. Rękopis zbioru wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „W żalu najczystszym” (1942 r.) (Biblioteka Narodowa w Warszawie),
 
14. Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca (1581-1944) (Archiwum Państwowe w Lublinie),
 
15. Dzieła Jana Heweliusza (1647-1690) (Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska) – na 425-lecie instytucji.
 
 

Gdzie?

Wystawa prezentująca 15 unikatowych obiektów będzie dostępna przed Kordegardą – Galerią Narodowego Centrum Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie od 9 do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o obiektach wpisanych na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w tegorocznej i poprzednich edycjach: https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/

 
Zapraszamy do oglądania!
 
 
 
 
 
za; MKiDN
 
Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły