1️⃣1️⃣ czerwca 1️⃣9️⃣7️⃣4⃣ roku w Warszawie zmarł Franciszek Niepokólczycki

Franciszek Niepokólczycki, pseudonimy „Teodor”, „Szubert”, „Franek”, „Żejmian”, „Halny”- pułkownik saperów Wojska Polskiego, szef Związku Odwetu ZWZ, zastępca dowódcy Kedywu KG-AK, dowódca saperów AK, prezes WIN, więzień polityczny okresu stalinowskiego, Kawaler Orderu Orła Białego.

Rys biograficzny

Był jednym ze współautorów niezrealizowanego zamachu na Hitlera 5 października 1939 roku podczas defilady w Alejach Ujazdowskich. W 1940 r. został dowódcą Związku Odwetu ZWZ. Współorganizował Kedyw Armii Krajowej, a w 1943 r. został zastępcą komendanta Kedywu Augusta Fieldorfa ”Nila”. W Powstaniu Warszawskim był szefem Wydziału Saperów Oddziału III Komendy Głównej AK i odpowiadał za całość produkcji materiałów wybuchowych i granatów.

Po kapitulacji trafił do Oflagu II Woldenberg. Po wojnie zaangażował się w działalność antykomunistyczną. Pełnił funkcję zastępcy komendanta Obszaru „Południe” w Delegaturze Sił Zbrojnych, a następnie prezesa Obszaru Południowego WiN. Od listopada 1945 r. był prezesem Zarządu Głównego WiN. W 1946 roku został aresztowany za działalność antykomunistyczą.


Po śmierci pułkownika Niepokólczyckiego, Główny Urząd Kontroli Prasy i Publikacji w dniu 19 czerwca 1974 roku wydał zarządzenie: „Nie należy dopuszczać żadnych publikacji o zmarłym 11-tego bm. Franciszku Niepokólczyckim. Dotyczy to również nekrologów i ewentualnych przedruków publikowanych uprzednio notatek, wspomnień”. 5 sierpnia 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.


W 1947 roku po zakończonym procesie władze komunistyczne skazały go na trzykrotną karę śmierci, którą następnie zamieniono na dożywotnie więzienie. Na wolność wyszedł po 12 latach odsiadki. Był inwigilowany do końca życia przez SB. Należał do Stowarzyszenia Wynalazców Polskich (1958), następnie od 1961 był referentem Spółdzielni Pracy Technomontaż, a od 1962 roku kierownikiem produkcji eksportowej w Spółdzielni Inwalidów i Emerytów Kolejowych.

Pochowany został na cmentarzu w Brwinowie. Za swoją służbę był pięciokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Virtuti Militari V klasy (1944).

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły