Bardzo udana rewitalizacja!

Kamienica przy Strzeleckiej 10 odzyskała swój dawny blask, ale prace jeszcze się nie zakończyły! Kamienica ze względu na swój zły stan techniczny została wyłączona z eksploatacji, ale już niedługo zamieszkają w niej mieszkanki i mieszkańcy Miasto Stołeczne Warszawa.

Co w środku?

W środku znajdzie się 14 pełnowartościowych mieszkań.
 
Zakres prac zabytkowego bydynku był obszerny:
 
? wykonanie elewacji z ociepleniem,
 
? wymiana stropów,
 
? izolacja ścian fundamentowych,
 
? naprawa pokrycia i konstrukcji dachu,
 
? wymiana okien i drzwi,
 
? modernizacja instalacji i doposażenie lokali w pełnowartościowe toalety,
 
? renowacja klatki schodowej,
 
? doposażenie budynku w urządzenia ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnościami,

? wszystkie kamienice modernizowane w ramach #ProgramRewitalizacji są podłączane do sieci ciepłowniczej Teren wokół budynku również przejdzie odmianę.

 

Nad całością prac czuwa Stołeczny Konserwator Zabytków.
 
za; Na_Prawa Warszawa
 
Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.