To było do przewidzenia! Uzurpatorzy miejscy nie mieli pozwolenia na wieszanie plansz na ogrodzeniu Parku Dreszera

 

Tydzień temu na ogrodzeniu Parku Dreszera pojawiły się  plansze z rozrysowanymi pomysłami na kierunki ruchu w kwartale Ursynowska-Kazimierzowska-Racławicka-Puławska w 2 wariantach. Tak uzurpatorzy miejscy ze Strefy Mieszkańca, bytu który biorą się za dewastację Starego Mokotowa, chcą ludziom projektować życie. Szkoda tylko, że nie znają prawa!

Pytania Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Takie pytania wysłaliśmy do urzędu;

– Czy umieszczenie w/w tablic było uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?

– Czy umieszczenie w/w tablic było uzgodnione ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków?

– Czy Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na umieszczenie tych tablic?

– Czy Stołeczny Konserwator Zabytków wyraził zgodę na umieszczenie tych tablic?

– Jeśli tak, prosimy o przesłanie Decyzji o ile została wydana na zawieszenie tablic.

Odpowiedź

Szanowny Panie,

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wydawał pozwolenia na umieszczenie wskazanych plansz wielkoformatowych na ogrodzeniu Parku Dreszera i w/w działania nie były z nim uzgadniane.

Z wyrazami szacunku
Anna Grudzińska
Kierownik Wydziału Zabytkowych Założeń Zieleni

 

To nie wszystko

W związku ze złamaniem prawa przez byt zwanym Strefa Mieszkańców, sprawa trafi teraz do Wydziału Strategii i Kontroli, w celu ukarania sprawców.

A my wciąż zadajemy pytanie skąd oni na to wszystko mają pieniądze?

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły