Prokuratura ustaliła sprawców zniszczenia kapliczki Matki Bożej w Otwocku!

Fala nienawiści wobec kościoła katolickiego rozlewa się po całym świecie. Największe zdumienie może dziwić fizyczne niszczenie rzeźb, i symboli kościoła w Polsce. W najciemniejszych czasach stalinowskich nie dochodziło do takich aktów wandalizmów. W grudniu wandale zniszczyli XIX wieczną kapliczkę w Świdrze. (www.portalwarszawski.com.pl/2020/12/16/kolejna-zniszczona-kapliczka)

Sprawa trafiła do Sądu

Pod koniec kwietnia informowaliśmy o dewastacji figury Matki Bożej znajdującej się w Otwocku. Stowarzyszenie Fidei Defensor złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Postawione sprawcom zarzuty dotyczą przestępstwa obrazy uczuć religijnych oraz przestępstwa zniszczenia rzeczy (art. 196 oraz art. 288 Kodeksu karnego).

 
Niezwłoczna reakcja organów ścigania powinna być normą w przypadku ataków na miejsca czy przedmioty kultu religijnego. Nie ulega wątpliwości, że przepisy Kodeksu karnego powinny być sprawnie egzekwowane.
 

Sprawie będziemy się przyglądać, a w razie konieczności będziemy reagować. Nie ma naszej zgody na profanowanie świętości i najważniejszych symboli naszej wiary.

za; Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.