BRAWO! Radni Pragi – Południe zgodnie przeciwko działaniom uzurpatorom miejskim!

Tor rowerowy Orzeł jest potrzebny miastu, a nie grupce która chciała wejść bezprawnie na teren Orła, z akcją „wysadźmy tor”. Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (zgodnie) jasno mówi co sądzi o ich działaniach. Portal Warszawski jako pierwszy publikuje treść stanowiska rady.

 

Stanowisko Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w sprawie zagospodarowania terenu byłego Klubu Sportowego Orzeł w obrębie ulic Siennickiej, Dwernickiego, Podskarbińskiej, Mińskiej w Warszawie

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wyraża jasne i zdecydowane stanowisko, iż jedynym przeznaczeniem terenu byłego Klubu Sportowego Orzeł może być – zgodnie z tradycją oraz historią tego miejsca – funkcja sportowa i rekreacyjna oraz zieleni urządzonej.

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, współpracując z Zarządem Dzielnicy, wspólnie dążą do zagospodarowania tego miejsca, wsłuchując się uważnie w głosy mieszkańców, działaczy lokalnych stowarzyszeń oraz miłośników sportu. Nie ma zgody władz dzielnicy na przeznaczenie obszaru tych nieruchomości na cele mieszkaniowe lub usługowe.

Rada Dzielnicy zamierza przywrócić temu terenowi historyczną funkcję sportowo-rekreacyjną, aby mogli z niego korzystać mieszkańcy Dzielnicy i Warszawy, kluby sportowe i UKS-y, seniorzy i młodzież oraz wszyscy miłośnicy rekreacji. Dążymy do stworzenia w tym miejscu przestrzeni, o której funkcji zadecydują w konsultacjach społecznych sami mieszkańcy.

Propozycja niektórych stowarzyszeń, aby przywrócić w tym miejscu do życia tor kolarski może stać się, podobnie jak inne, jedną, ale nie jedyną, z propozycji podczas konsultacji społecznych. W opinii Rady Dzielnicy przeznaczenie terenu wyłącznie na tor kolarski ograniczy korzystanie z tego miejsca innym użytkownikom. Kolarstwo torowe nie jest sportem powszechnym, również w odbiorze większości mieszkańców Dzielnicy i Warszawy.

Rada Dzielnicy optuje za stworzeniem w tym miejscu terenu o funkcji rekreacyjno-sportowej dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy, w tym także, dla kilkunastu tysięcy nowych mieszkańców osiedli powstających wzdłuż ulic Mińskiej i Chrzanowskiego. Obowiązkiem władz Dzielnicy jest bowiem zaspokajanie społecznych potrzeb mieszańców, nie zaś wąskiej grupy entuzjastów danej dyscypliny sportowej.

Rada Dzielnicy szanuje historię tego miejsca, jednak należy działać w tej sprawie pragmatycznie, uwzględniając aktualne potrzeby wszystkich mieszkańców Dzielnicy i koszty z tym związane. Nie przesądzając o wyniku konsultacji, Rada Dzielnicy Praga-Południe stoi na stanowisku, że milionowe nakłady, które będą musiały zostać poczynione na rewitalizację tego terenu, muszą zaspokajać potrzeby rekreacyjno-sportowe większej liczby mieszkańców.

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *