7 czerwca 2017 r., warszawski kościół Wszystkich Świętych został uhonorowany tytułem „House of Life”

7 czerwca 2017 roku warszawski kościół Wszystkich Świętych został uhonorowany tytułem „House of Life” („Dom życia”), przyznawanym przez Międzynarodową Fundację Raoula Wallenberga za ratowanie Żydów w czasie Holokaustu. To pierwsze miejsce w Polsce, które otrzymało ten tytuł!

„Dom życia” w getcie warszawskim

Proboszczem parafii Wszystkich Świętych w okresie II wojny światowej był związany z endecją ks. Marceli Godlewski, który stał się symbolem katolickiego kapłana ratującego bliźnich. Mimo że miał taką możliwość, nie opuścił swojego kościoła, który znalazł się na terenie założonego przez Niemców getta.

 


 

Wraz z wikarym, ks. Antonim Czarneckim, zaangażował się w pomoc wszystkim mieszkańcom zamkniętej dzielnicy, nie tylko przebywającym tam katolikom pochodzenia żydowskiego. Pomagał w przemycaniu na teren getta żywności i lekarstw, uruchomił jadłodajnię, zorganizował przedszkole. Na terenie parafii produkowano setki fałszywych metryk chrztu, organizowano „lewe” dokumenty tożsamości. W samej plebanii ukrywała się ponad setka Żydów.


„Prałat Godlewski. Gdy wspominam to nazwisko, ogarnia mnie wzruszenie. Namiętność i miłość w jednej duszy. Ongiś bojowy antysemita, kapłan wojujący w piśmie i słowie. Ale gdy los zetknął go z tym dnem nędzy, odrzucił precz swoje nastawienie i cały żar swego kapłańskiego serca poświęcił Żydom. (…) Nie tylko myśmy go cenili. (…) prezes Gminy Czerniaków (…) opowiadał, jak się prałat rozpłakał w jego gabinecie, gdy mówił o żydowskiej niedoli i jak się starał pomóc i tej niedoli ulżyć. I mówił prezes Rady Żydowskiej, że ten ksiądz, były antysemita, więcej serca Żydom okazywał niż kler żydowski, któremu obca była idea pocieszyciela ogółu” – tak o proboszczu parafii Wszystkich Świętych pisał Ludwik Hirszfeld, znany lekarz i immunolog, mieszkający na terenie getta.


W 2009 roku za pomoc okazaną Żydom, ks. Godlewski został pośmiertnie uhonorowany tytułem „Sprawiedliwy Wśród Świata”.

za; Instytut Pamięci Narodowej

Portal Warszawski

 
 
 
 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski