W Okuniewie pod Warszawą, zostanie odsłonięty pomnik Jana Olszewskiego

Już w najbliższy piątek 4 czerwca o godzinie 11.00 serdecznie zapraszam do Okuniewa na uroczystość odsłonięcia pomnika Premiera Jana Olszewskiego, bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej znakomitej inicjatywy.

Radni z KO nie chcieli pomnika Olszewskiego w Warszawie

Warto przypomnieć, że w marcu 2019 roku odrzucili pomysł uhonorowania premiera Jana Olszewskiego i Baczyńskiego w Warszawie.


Nie będzie na razie pomników Baczyńskiego ani Olszewskiego.  #PO i #Nowoczesna w #RadaWarszawy odrzuciły wniosek o zabezpieczenie środków na budowę pomników Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Jana Olszewskiego. Wstrzymał się radny Dariusz Dziekanowski (PO).


4 czerwca 2019 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wziął udział w odsłonięciu kamienia węgielnego pod pomnik premiera Jana Olszewskiego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Do dziś go tam nie ma.

Postkomuna nie trawi premiera Olszewskiego

Gabinet premiera Olszewskiego 29 lat temu został odwołany przez Sejm w nocnym głosowaniu po północy 5 czerwca 1992 (co w publicystyce prawicowej otrzymało później miano nocy teczek), kilkanaście godzin po wykonaniu przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza uchwały Sejmu o ujawnieniu tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa (tzw. lista Macierewicza), na której znalazło się m.in. 3 ministrów i 8 wiceministrów rządu Jana Olszewskiego. Premier, popierając decyzję Antoniego Macierewicza, zaproponował w porozumieniu z I prezesem Sądu Najwyższego Adamem Strzemboszem powołanie niezależnej komisji dla oceny prawdziwości przedstawionych materiałów. Sejm nie rozpatrzył tego wniosku. Na przyspieszenie rozpatrywania wniosku o odwołanie rządu wpłynął prezydent Lech Wałęsa, który złożył 4 czerwca 1992 własny wniosek o odwołanie premiera.

A już jutro, w piątek 4 czerwca,y o godzinie 11.00 serdecznie zapraszamy do Okuniewa na uroczystość odsłonięcia pomnika Premiera Jana Olszewskiego.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły