Czy budowa ścieżki dla rowerów na ul. Czorsztyńskiej była legalna?

Wszystko wskazuje, że zwany mylnie Zarząd Dróg Miejskich zbudował na ul. Czortszyńskiej, tej samej którą wycofano z ruchu, nielegalnie ścieżkę rowerową. W celu tym skontrolowaliśmy ZDM.

Pytania

W związku z zamknięciem ul. Czorsztyńskiej przez ZDM postanowiliśmy zadać kilka pytań dotyczących tej zmiany i powodów jej wprowadzenia ograniczeń na które powołuje się zarządca.

 1. Jaka jest klasa ulicy Prymasa 1000-lecia?
 2. Proszę o przesłanie dokumentów dotyczących projektu organizacji ruchu wyłączenia ul. Czorsztyńskiej.
 3. Proszę o przesłanie dokumentu audytu na podstawie którego dokonano wyłączenie dokonania wyłączenia ulicy Czorsztyńskiej na który to audyt Państwo się powołujecie.
 4. Proszę o przedstawienie daty zdarzenia oraz miejsca powstania wypadków na ul. Prymasa 1000-lecia w ciągu ostatnich 5 lat powstałych przy ul. Czorsztyńskiej.
 5. Dokumentację projektową w postaci planu sytuacyjnego, 
 6. Wszelkie uzgodnienia dotyczące tej ścieżki.
 7. Protokoły odbioru.

W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:

Klasa drogi – droga klasy GP – Droga główna ruchu przyspieszonego. Jest to niezmiernie ważne, gdyż wszelkie zmiany związane z kategorią tej ulicy muszą być dostosowane do tej klasy zgodnie z Warunkami technicznymi jakiej powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dowiedzieliśmy się z pisma, że organizację ruchu wykonywało Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Jeśli chodzi o wypadki w latach 2016 -2020 było ich 3 i 2 kolizje.

Na podstawie planu jaki otrzymaliśmy, kolizje były na głównym ciągu ul. Prymasa 1000-lecia, natomiast wypadki na zjeździe.

 

 

Jeden wypadek było to potrącenie pieszego, który znajdował się poza przejściem dla pieszych . Natomiast dwa pozostałe  dotyczyły  najechania na rowerzystów. Z przedstawionych wszystkich wypadków wynika, że tylko jedno najechanie na rowerzystę miało miejsce podczas zjazdu z ulicy Prymasa 1000-lecia na ul. Czorsztyńską.

 

 

W 2018 r Zarząd Dróg Miejskich zlecił wykonanie audytu al. Prymasa 1000-lecia w wyniku którego stwierdzono następujące zagrożenia w tym miejscu:

Skrzyżowanie i zatoka autobusowa są niedostrzegalne, a widoczność na zatrzymanie oraz na wlotach skrzyżowania z ul. Czorsztyńską bardzo ograniczona, przez ekran akustyczny. Skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne. Nie posiada pasa wyłączania, a tuż za ekranem zlokalizowane jest przejście dla pieszych. Nie ma możliwości obserwacji pojazdu dojeżdżającego do przejścia, który zazwyczaj zjeżdża ze znaczną prędkością, w ostatniej chwili. Na przejściu dochodziło do potrąceń pieszych. Na końcu zatoki zlokalizowane są schody, które nie zostały osłonięte barierą.

W wyniku tego audytu wydano również zalecenia:

Zalecana jest przebudowa ekranu akustycznego polegająca na jego odsunięciu od jezdni głównej. Należy dobudować pas wyłączania, a ekran zlokalizować za pasem wyłączania w sposób zapewniający widoczność pomiędzy pieszymi i pojazdami. Poręcz na końcu zatoki autobusowej należy ochronić barierą stalową. Jeżeli nie jest możliwa przebudowa skrzyżowania i ekranu to skrzyżowanie należy zamknąć, gdyż stwarza poważne zagrażania brd.

Raport ten jest datowany na dzień – 12.12.2018 r.

W tym samym roku Zarząd Dróg Miejskich, zlecił przebudowę ścieżki rowerowej  na długości 2605m oraz chodnika na długości 1345m. Protokół odbioru tych prac został sporządzony w dniu 28 grudnia 2018r w którym to protokole wszyscy wielcy się podpisali a prace zostały przyjęte.

 

Wnioski:

 • Prace wykonane w ramach przebudowy ścieżki rowerowej i chodnika powinny być zgodne z Warunkami Technicznymi jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i ich Usytuowanie, a wszelkie kolizje powinno zostać przebudowane w tym skrzyżowanie z ulicą Czorsztyńską. Brak takich działań świadczy o nieprawidłowym przygotowaniu inwestycji i niezgodności z Prawem Budowlanym.
 • Zarząd Dróg Miejskich na wystarczająco dużo miejsca aby dokonać przebudowy infrastruktury ul. Prymasa 1000-lecia i Czorsztyńskiej co wynika prawa do dysponowania terenu co widać na załączonej fotografii.

 

 

 • Nie wykonano zjazdu na ul. Czorsztyńską co było w zalecaniach ale wyłączono ją z ruchu a jednocześnie nie wykonano innych zaleceń wynikających z audytu na tej ulicy.
   
  ZDM nie przygotował inwestycji z wystarczającą starannością, a za swoje błędy próbuje ukarać mieszkańców poprzez wyłączenie z ruchu ul. Czorsztyńskiej!
   
   
  Portal Warszawski
   

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *