Pole Mokotowskie jak Central Park? Takie są plany

Startujemy z modernizacją Parku Pole Mokotowskie. Docelowo w tej przestrzeni parkowej pojawią się nowe miejsca rekreacyjne i ogrody, posadzimy kilkadziesiąt drzew, tysiące krzewów, założymy także łąki kwietne, duży staw zostanie „rozbetonowany” i zyska nowe życie, a w odremontowanym domku Kapuścińskiego powstanie centrum reportażu. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na modernizację tego największego w stolicy parku. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2022 roku – informuje Zieleń Warszawska.

NOWA ODSŁONA PARKU POLE MOKOTOWSKIE

Przetarg dotyczy pierwszego etapu robót budowlanych i uwględnia elementy objęte dofinansowaniem unijnym oraz domki fińskie. Szeroko zakrojone, planowane w ramach pierwszego etapu, prace modernizacyjne to m.in.:
 
●rozbudowa i aranżacja nowych miejsc rekreacyjnych i stref wejściowych,
●stworzenie ogrodu sensorycznego i biocenotycznego,
●stworzenie nowych układów wodnych i renaturyzacja dużego stawu,
●liczne nasadzenia zieleni: 55 drzew, ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin, niemal 1,5 ha łąk kwietnych, do tego tysiące pnączy, roślin cebulowych, roślin szuwarowych i wodnych,
●budowa siłowni plenerowych i rozbudowa placów zabaw,
●budowa toalet publicznych,
●uzupełnienie elementów małej architektury,
●remont domków fińskich, w tym domku Ryszarda Kapuścińskiego.
Ponadto, w ramach prawa opcji przewidzieliśmy do realizacji budowę Pawilonu Wody oraz zmianę zagospodarowania terenu wokół domków fińskich.
 
RENATURYZACJA I NOWY UKŁAD WODNY PARKU POLE MOKOTOWSKIE
 
Modernizacji i naturyzacji poddany zostanie duży staw – jego dno będzie rozbetonowane, a na brzegach powstaną strefy naturalnej roślinności. Co więcej, na południowy zachód od istniejącego zbiornika powstanie dodatkowo nowy układ wodny. Estetyka stawów nawiązywać będzie do zbiorników naturalnych ze strefą szuwaru oraz strefami roślin wodnych. Zbiorniki te będą całoroczne, a proponowana technologia oczyszczania ma się przyczyniać do zachowania w nich stabilnego ekosystemu wodnego.
 
MODERNIZACJA PARKU POLE MOKOTOWSKIE – OCHRONA PRZYRODY
 
W czasie trwania prac budowlanych zadbamy o bezpieczeństwo żyjących tam płazów i zapewnimy im zastępcze miejsce godów. W tym celu planujemy wybudować tymczasowy zbiornik wodny zlokalizowany w rejonie tzw. małych stawów. W parku występują traszki zwyczajne i ropuchy zielone, które na czas renaturyzacji dużego stawu i tworzenia nowych układów wodnych w parku będą miały zapewnione miejsce rozrodu i życia larw. Po zakończeniu prac płazy zyskają liczne nowe siedliska.
 
MODERNIZACJA PARKU POLE MOKOTOWSKIE – HARMONOGRAM PRAC
 
Przetarg na roboty budowlane w parku Pole Mokotowskie ogłoszono 28 maja. Otwarcie ofert odbędzie się 28 czerwca. Szczegółowy harmonogram prac będzie znany po wyłonieniu wykonawcy. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2022 roku.
 
Autor wizualizacji: WXCA
 
za; Zieleń Warszawska
 
Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *