Żądamy natychmiastowej dymisji całego kierownictwa ZDM!

Mieszkańcy Warszawy są ofiarami szkodliwej polityki władz miasta. Polega ona na utrudnianiu ruchu drogowego i wydłużaniu czasu przejazdu. Miasto zwęża kluczowe ulice, likwiduje miejsca parkingowe i stosuje bogaty katalog utrudnień dla mieszkańców. Tę celowo destrukcyjną działalność prowadzi Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) pod kierownictwem Łukasza Puchalskiego. Ostatnimi „wyczynami” tej ekipy jest dewastacja zabytkowego Mostu Poniatowskiego i plan zwężenia głównej arterii Warszawy, Alej Jerozolimskich, do jednego pasa ruchu dla samochodów.

Obsesyjna polityka

Działaniom tym wtóruje wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski, który razem z ZDM i Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym gotują kolejny cios wymierzony przeciw warszawiakom: zwężenie ulic Marszałkowskiej, Puławskiej, Kruczej oraz Alei Waszyngtona! Wszystkie pomysły ZDM w sprawie zwężania ulic są wdrażane bez przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z mieszkańcami! Co gorsza opinie a nawet jednogłośne uchwały Radnych są lekceważone i nie są nawet brane pod uwagę!! 

W ostatnich latach zwężono ul. Świętokrzyską, Grochowską, Koszykową, al. Niepodległości, al. Jana Pawła II i wiele innych. Wszystkie te działania zostały podjęte celowo wbrew mieszkańcom i na ich szkodę. Skutki widzimy na co dzień – są to większe korki i dłuższy czas powrotu z pracy do domów i rodzin. A przecież osoby, które poruszają się autami, to nie tylko osoby wykluczone komunikacyjnie, ale też taksówkarze, kurierzy czy dostawcy.

Żądamy natychmiastowej dymisji kierownictwa ZDM oraz zmiany polityki władz miasta w stosunku do mieszkańców Warszawy

My, czyli oddolne porozumienie mieszkańców wspieranych przez stowarzyszenia, fundacje i organizacje nieformalne. Wobec braku możliwości rozwiązania problemów miasta poprzez interwencję u radnych czy burmistrzów dzielnic czujemy się zmuszeni do bezpośredniej reakcji. Będziemy upominać się o nasze prawa nawołując do obywatelskiego nieposłuszeństwa, pikiet, protestów oraz petycji i referendów i innych podobnych działań. Będą one wymierzone w osoby odpowiedzialne za pogorszenie jakości życia mieszkańców Warszawy. W szczególności mamy na myśli Dyrektora ZDM, Łukasza Puchalskiego oraz dyrektora BZRD, Tomasa Dombiego.

Porozumienie StOP jest inicjatywą oddolną, pozapartyjną, neutralną politycznie i światopoglądowo. Dlatego do współpracy na rzecz przywrócenia Warszawy jej mieszkańcom zapraszamy wszystkich bez wyjątku mieszkańców miasta mający dość buty, arogancji, marnotrawstwa pieniędzy i bezczelności urzędników i pragnących włączyć się w konstruktywny sposób w działania na rzecz rozwoju miasta.

StOP ma ambicje nie tylko wskazywać błędy, niedociągnięcia, niekompetencję i marnotrawstwo środków, ale przede wszystkim proponować konkretne działania na rzecz poprawy sytuacji w Warszawie i wspierać urzędników w ich realizacji.

Pierwszym koniecznym działaniem jest likwidacja całkowicie zbędnej i działającej przeciwko Obywatelom miasta jednostki jaką jest ZDM.

Dalsze informacje: www.stopkorkom.pl   

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły