Dom przy ul. Kaleńskiej 12 do rozbiórki?

Stowarzyszenie Kamień i co? Ratujemy warszawskie informację otrzymaliśmy od naszych czytelników z prośbą o interwencję. ul. Kaleńska12. Ten wybudowany w 1919 roku dom mieszkalny przy ulicy to jeden z ostatnich tego typu obiektów na Grochowie. Dom jest objęty ochroną poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków.

Historia

Zbudowany w 1919 roku, z czerwonej cegły jest jednym z najstarszych budynków w okolicy. Parterowy budynek w narożniku Kaleńskiej i Kobielskiej został wzniesiony  dla Zofii i Kazimierza Burczyńskich. Pierwotnie posiadał 8 lokali mieszkalnych. Materiał na jego budowę zebrano z wojskowej twierdzy Rosjan – Fortu Grochów. Prócz domu była tam też murowana oficyna, ale zawaliła się podczas wichury w 1956 roku. W tym czasie budynek należał już do miasta, został przejęty na podstawie dekretu Bieruta. Serwis naszemiasto.pl pisało w 2016 roku, że Na Kaleńskiej 12 niebawem ma ruszyć inwentaryzacja i ekspertyzy, które mają pozwolić wystąpić do konserwatora zabytków o zalecenia dotyczące remontu.

Dom jest objęty ochroną poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków, więc na jego rozbiórkę wymagana jest zgoda konserwatora. Niestety budynek nie jest objęty ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

za; naszemiasto.pl, kamień i co?, Twoja Praga 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły