Powstał nowy mechanizm pozyskiwania funduszy na rozwój terenów zieleni w mieście

Stało się ! Utworzyliśmy właśnie, w porozumieniu z Global Compact Network Poland, zupełnie nowy mechanizm pozyskiwania funduszy na rozwój terenów zieleni w mieście. Zielony Fundusz to platforma współpracy z coraz szerszym gronem przedsiębiorców, którzy chcą włączyć się w zieloną transformację stolicy – informuje Justyna Glusman, dyr. Zarządu Zieleni.

Co jest celem funduszu?

Celem Funduszu jest zaangażowanie przedsiębiorstw w rozwój miasta, budowanie poczucia wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności za miejską przestrzeń. Im będzie ona bardziej zielona, tym bardziej atrakcyjna. To projekt nowoczesny i innowacyjny.
 
Tworząc Zielony Fundusz Miasto Stołeczne Warszawa dołącza do największych metropolii świata. Przykładem takich działań na świecie może być londyński Greener City Fund czy The New York City Green Relief & Recovery Fund z Nowego Jorku. To ustanowiony przez burmistrza miasta w maju 2020 roku – fundusz grantowy dla organizacji pozarządowych, które realizują projekty na rzecz zieleni.
 
Uruchomienie Zielonego Funduszu wesprze Warszawę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z którymi miasta powinny zwiększać udział lasów i terenów zieleni, a na tej bazie zwiększać bioróżnorodność.
 
Zielony Fundusz to sukces i wielka szansa dla naszego miastaprzekonuje Glusman
 
za; Zarząd Zieleni
 
Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.