[TYLKO U NAS] Kolejny przykład jak z Budżetu Obywatelskiego zrobiono patologię!

Tak zarządza się budżetem obywatelskim w Warszawie. Problem polega na tym, że projekt poniżej szerzej opisany, uzyskał pozytywną opinię i podpisy na karcie oceny merytorycznej w sierpniu 2019 r. Kartę tę podpisali wszyscy „święci”, wiedząc, że projekt musi być zrealizowany w ciągu jednego roku budżetowego. Czyli – jako, że jest to projekt z Budżetu Obywatelskiego 2020 (tak zresztą jak ten dla Dolinki, który też karty oceny merytorycznej i formalnej miał zatwierdzone w sierpniu 2019 r.!), powinien być w pełni w 100% zadań i wydatków, zrealizowany w r. 2020! Stało się inaczej!

Ścieżka rowerowa na ul. Konstruktorskiej

Projekt nr 1498 w BO2020 (rok realizacji 2020) ma tytuł: „Ścieżka rowerowa na Konstruktorskiej”. Autor, Robert Buciak napisał w nim: „Chciałbym, aby łatwiej jeździło się rowerami po mieście. Dlatego warto zbudować brakujące odcinki ścieżek rowerowych. Proponuję budowę ścieżki wraz z remontem chodnika po południowej stronie ul. Konstruktorskiej od ul. Wołoskiej do ul. Postępu. Zapewni to wygodne i bezpieczne dojście pieszo oraz dojazd rowerami dla mieszkańców ul. Konstruktorskiej oraz pracowników na Służewcu Biurowym. Projekt polega na budowie kluczowego odcinka ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Konstruktorskiej od ul. Wołoskiej do ul. Postępu. Realizacja projektu pozwoli dojechać w 2020 roku rowerem do nowych osiedli mieszkaniowych przy ul. Konstruktorskiej oraz do biurowców przy ul. Konstruktorskiej, ul. Postępu, ul. Suwak i ul. Domaniewskiej. W tym roku deweloper mieszkaniowy zbuduje ścieżkę rowerową po zachodniej stronie ul. Postępu od ul. Konstruktorskiej do ul. Domaniewskiej oraz po południowej stronie ul. Konstruktorskiej od ul. Postępu do ul. Racjonalizacji. W ten sposób będzie zbudowany dojazd w głąb dzielnicy biurowej. (…). Projekt jest zgodny ze „Studium obsługi komunikacyjnej rejonu Służewca Biurowego” wykonanym w 2016 roku.

http://www.transport.um.warszawa.pl/studium-obs-ugi-komunikacyjnej-rejonu-s-u-ewca-biurowego

Uzasadnienie realizacji projektu: Projekt pozwoli szybko i wygodnie dojechać rowerem oraz dojść pieszo do domów, miejsc pracy i sklepów.”.

Załączamy odręcznie chyba wykonany rysunek odcinka ścieżki rowerowej – chyba 290 m, tak wynika z kosztorysu – który wymaga gruntownej przebudowy i wykorzenienia 11 drzew oraz wycinki 2 drzew! I Koszt milion złtych – z naszych podatków. Projekt jest realizowany tylko po to aby kilkunastu rowerzystom dobrze się jechało!

 

 

Szczegóły

W dniu 07.04.2020 r. została przeprowadzona wizja lokalna, podczas której zostały podjęte rozważania przeniesienia lokalizacji ścieżki rowerowej na północną stronę ul. Konstruktorskiej. Taka propozycja nie generowała kolizji z roślinnością i zjazdami. Propozycja zmiany musiała zostać zaakceptowana z pomysłodawcą projektu BO. Pomysłodawca nie zgodził się na wprowadzenie zmian, więc kontynuowano pierwotną wersję projektu. Pomysłodawcą był Robert Buciak.

Eldorado

W trakcie uzyskiwania opinii od Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Polityki Mobilnosci i Transportu, Zarządu Dróg Miejskich, Wydziału Ochrony Środowiska zostały wprowadzane korekty trasy i projektu, co wymagało występowania o ponowne uzgodnienia. Finalnie przekazana dokumentacja projektowa wymaga wykonania wycinki drzew, a zatem decyzji Wojewody Mazowieckiego. Z uwagi na konieczność wycinki drzew przygotowywany został wniosek o zgodę na dokonanie wycinki drzew. Październik 2020 – Przygotowano wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzew.

Listopad 2020 

W dniu 9.11.2020 r. został złożony wniosek o wycinkę drzew. W dniu 30.11.2020 Marszałek Województwa Mazowieckiego wezwał do uzupełnienia wniosku o wycinkę drzew. Grudzień 2020 – W dniu 11.12.2020 r. został uzupełniony wniosek o wycinkę drzew. W dniu 29.12.2020 r. dokonano komisyjnych oględzin drzew. W ramach działań projektowych starano się ograniczyć wycinkę do minimum. W związku z powyższym usuwane zostaną tylko dwa drzewa, w tym jedno martwe oraz przesadzone 11 drzew. Obecnie czekamy na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz przywrócenie środków finansowych na realizację zadania. Kontynuacja realizacji projektu nastąpi w 2021 r.

Styczeń 2021

Przygotowanie dokumentacji do przywrócenia zadania do realizacji w roku 2021. Luty 2021- oczekujemy na przywrócenie zadania do budżetu. Marzec 2021 – przywrócenie środków Uchwałą Nr XLVI/1401/2021 z dnia 18 marca 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Kwiecień 2021- złożenie wnioksu do ZDM o wydanie prawa do dysponowania terenem, przygotowanie wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac budowlanych.

Zwykła mafia

Zarówno autor projektu, jak i urzędnicy akceptujący udawali, że nie wiedzą jak wiele, różnorodnych i czasochłonnych zezwoleń, pozwoleń, zgód, konsultacji i procedur formalnych musi taki projekt przejść/uzyskać, żeby jego realizacja stała się wykonalna! I w tym tkwi cała iluzoryczność i pewien rodzaj oszustwa w systemie BO! Wiadomo, że bardzo wiele, zwłaszcza inwestycyjnych, budowlanych projektów nie jest możliwych do realizacji w jednym roku budżetowym.

Projekt Buciaka jeszcze nadal czeka na jakieś dokumenty, które muszą być dostarczone, a mamy już maj. Czyli od momentu wydania pozytywnej opinii merytorycznej – sierpień 2019 do dzisiaj 19 maja 2021 r. mija 22 miesiące!

I to jest skandal, że dostaje akceptację merytoryczną – po ocenie na „TAK” wielu kryteriów – projekt z góry skazany na niezrealizowanie w jednym roku budżetowym! To że wystąpią powodzie, susze, COVIDY i choroba wykonawcy lub zwolnienie sie jego pracowników, to nie jest powód, żeby projektu nie wykonać.

 

 

„Aktyw” uwielbia określenia cywilizowany kraj, Zachód, który traktuje jak mantrę, zapomina jednocześnie, że w każdym cywilizowanym kraju taki Buciak dawno siedziałby już w więzieniu, razem z urzędnikami, którzy stworzyli mafijny układ, z którego czerpią korzyści!

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.