Sprawdzamy kto decydował o zamknięciu ul. Czorsztyńskiej!

Informacjami otrzymanymi ze strony Zarządu Dróg Miejskich dotyczących powodów zamknięcia ul. Czorsztyńskiej byliśmy mocno zdziwieni. Okazało się, że przyczyną zamknięcia tej ulicy była niezgodność wjazdu z obowiązującymi przepisami. Rzeczywiście,  gdyby dziś ul. Prymasa 1000-lecia budowano, takie rozwiązanie byłoby niedopuszczalne, ale ulicę tę wybudowano przed 1999r.,  a co za tym idzie nie obowiązywały w tym czasie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie„.

SPRAWDZAMY

W związku z wybitnie szkodliwą działalnością ZDM, i ogromnymi wątpliwościami w związku z zamknięciem ul. Czorsztyńskiej, skierowaliśmy właśnie do tej instytucji, następujące pytania;

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej wyłączenia ul. Czorsztyńskiej:
 
1. Jaka jest klasa ulicy Prymasa 1000-lecia,
 
2. Proszę o przesłanie dokumentów dotyczących projektu organizacji ruchu wyłączenia ul. Czorsztyńskiej,
 
3. Proszę o przesłanie dokumentu audytu na podstawie którego dokonano wyłączenie dokonania wyłączenia ulicy Czorsztyńskiej na który to audyt Państwo się powołujecie,
 
4. Proszę o przedstawienie daty zdarzenia oraz miejsca powstania wypadków na ul. Prymasa 1000-lecia w ciągu ostatnich 5 lat powstałych przy ul. Czorsztyńskiej.

Do sprawy będziemy wracać.

Tu zapraszamy do naszego artykułu, które opublikowaliśmy jakiś czas temu;

Nie dlaczego zamknięto ul. Czorsztyńską, a dla kogo. Tak trzeba pytać!

Portal Warszawski

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.