R. Trzaskowski – „Dziś Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii”

To dzień, kiedy szczególną uwagę zwracamy na sytuację osób doświadczających przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość i ekspresję płciową. To nie powinno mieć miejsca. Niestety, codzienność życia w Polsce i badania wskazują, że jest inaczej, a przemoc i dyskryminacja osób LGBT+ są faktem – twierdzi Trzaskowski.

Wsparcie dla osób lgbt

Chcemy tworzyć w Warszawie warunki dla poszanowania godności i równości wszystkich osób i grup społecznych. Prawa człowieka powinny być nadrzędne względem politycznych interesów i partyjnych podziałów. Jako Miasto Stołeczne Warszawa wyrażamy – dziś i zawsze – naszą solidarność z osobami LGBT+.

Pracujemy nad tym, aby zwiększać miejską ofertę wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób LGBT+. Prowadzimy edukację antydyskryminacyjną. Służymy wsparciem interwencyjnym w sytuacjach kryzysowych, w tym w kryzysie bezdomności. Tworzymy dokument polityki różnorodności społecznej, który będzie dla nas wskazówką, co i jak robić lepiej.

#Warszawa jest miastem dla wszystkich. (Rafał Trzaskowski)

Czy Warszawa rzeczywiście jest miastem dla wszystkich??

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły