Wspaniałe wieści dotyczące zabytkowej piekarni Rajcherta!

Sprawa zabytkowej piekarni Rajcherta na warszawskim Grochowie i skali planowanych tam prac wyburzeniowo-budowlanych budzi bardzo wiele emocji, ale również wątpliwości natury formalnoprawnej. Jest to niestety smutny przykład, jak traktowana bywa przestrzeń miejska nie tylko w stolicy, ale całej Polsce – pisze Magdalena Gawin, naczelny konserwator zabytków.

Nieważność decyzji konserwatorskiej

Tendencja do bezwzględnego zastępowania “starego” nowym, wszechobecna “betonoza” i brak dbałości o estetykę przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem kontekstów historycznych to niebezpieczne zjawisko, które zagraża naszemu dziedzictwu. Dlatego też podjęłam decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji konserwatorskiej z 17 grudnia 2019 r., pozwalającej na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę obiektu przy ul. Grochowskiej 224 w Warszawie.

Podstawą mojej decyzji było prawidłowe ustalenie zakresu ochrony konserwatorskiej – oprócz elewacji frontowych budynku wpisanych do rejestru w 2017 r., obiekt ten chroniony jest również zapisami przewidzianymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – część I, gdzie ustalono ochronę wpisanego do ewidencji zabytków zespołu dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224. Zatem w tym przypadku mamy do czynienia ze zbiegiem dwóch form ochrony przewidzianych w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Co to oznacza w praktyce?

Ochroną konserwatorką objęta jest CAŁOŚĆ, a nie tylko część frontowa, zespołu dawnej piekarni.
Wobec ustaleń poczynionych w toku prowadzonego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu postępowania, wątpliwości budzi również legalność pozwolenia na budowę trwającej inwestycji, którego udzielił Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. W związku z tym skierowałam pilnie pismo do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zbadanie legalności decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 254/20 z 11 września 2020 r.

Wszystkich miłośników zabytków zachęcam do śledzenia rozwoju sprawy. Jako Generalny Konserwator Zabytków w ramach przysługujących mi uprawnień i kompetencji uczynię wszystko, by nasze dziedzictwo było należycie chronione!

za; Magdalena Gawin

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły