Ratusz wprowadza nowe standardy architektoniczne dotyczące szkół

Przyjazna, dostępna bez barier, powiązana z otoczeniem i działająca na rzecz lokalnej społeczności – właśnie taka powinna być szkoła dobrze zaprojektowana.  Miasto Stołeczne Warszawa wprowadza nowe standardy architektoniczne, opracowano też przewodnik, który ułatwi projektowanie, budowę lub modernizację placówek oświatowych. Obowiązkowe standardy architektoniczne dla nowych i modernizowanych warszawskich szkół wprowadzono zarządzeniem Prezydenta Rafała Trzaskowskiego – pisze Renata Kaznowska.

Co to za standardy?

Przewodnik „Szkoła dobrze zaprojektowana”, stworzony wspólnie z architektami, pokazuje jak to najlepiej zrobić. Szkoły to bardzo ważne obiekty. Dzieci spędzają w nich mnóstwo czasu. Tu się uczą zawiązują przyjaźnie, kształtują swoje postawy obywatelskie. Liczą się nie tylko lekcje, ale i atmosfera placówki. Dlatego chcemy, by ich sposób funkcjonowania odpowiadał wyzwaniom naszych czasów. A architektura wspomagała edukację i pokazywała to, co jest dla nas ważne – otwartość, dostępność, dbałość o klimat i otoczenie.

Przewodnik jest praktyczny. Ułatwi pracę architektom, wydziałom inwestycyjnym w dzielnicach, kierownikom projektów i innych specjalistów, którzy są zaangażowani w projektowanie i planowanie obiektów szkolnych. Publikacja zawiera też szczegółowe zalecenia i wytyczne. Projektanci wybierają najwłaściwsze rozwiązania dla konkretnej lokalizacji. Lista kontrolna pozwala sprawdzić zgodność projektu z naszymi wytycznymi. A zdjęcia prezentują najlepsze obiekty szkolne w Polsce i na świecie. Standardy dla szkół będą obowiązywały dla wszystkich nowych projektów, finansowanych lub współfinansowanych z budżetu miasta. Opracowano je dla działek, które pozwolą realizować całe zespoły oświatowe i zapewnią uczniom miejsce na aktywny wypoczynek, sport oraz naukę na otwartym terenie. W wytycznych przewidziano m.in. dwa modele szkoły podstawowej – z trzema lub czterema ciągami równoległych klas, dla około 645 i 860 uczniów.

 

 

W ramach tego samego kompleksu powinno się też znaleźć przedszkole cztero- lub ośmiooddziałowe. Co ważne – nowe placówki będą mogły pełnić funkcje, które wykraczają poza ustawowe wymogi oświatowe i są związane m.in. z pracą na rzecz lokalnej społeczności. Można je też wyposażyć w dodatkowe pomieszczenia i obiekty, aby wspierać realizację zadań oświatowych w szerszej skali, na rzecz okolicznych szkół, danej dzielnicy lub całej metropolii.

Autorzy przewodnika

Przewodnik przygotował zespół architektów z pracowni WWAA we współpracy z inżynierami z Buro Happold i ekspertem od akustyki Mikołajem Jaroszem (Ecophon Saint-Gobain). Autorzy ściśle współpracowali z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Biurem Edukacji, Zarządem Zieleni oraz Fundacją Szkoła z Klasą. A nad redakcją naukową czuwała architekt dr Monika Wróbel.

 

 

za; Renata Kaznowska

Portal Warszawski

 
 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły