[TYLKO U NAS] DEMASKUJEMY KŁAMSTWO DOTYCZĄCE DOLINIKI SŁUŻEWIECKIEJ!

Mechanizm Budżetu Obywatelskiego miał za zadanie scalać społeczności lokalne w osiąganiu określonych celów np. grupy mieszkańców osiedla Służew nad Dolinką. Niestety,  już na etapie oceny merytorycznej i formalnej zgłoszonej koncepcji pn. „100 ogrodów deszczowych  i naturalnych placów zabaw dla Warszawy”,  dokonano zmiany wg. metryczki projektu nieistotnej na „Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m. st. Warszawy,  w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka”.

 

 

Oszustwo Buciaka klepnięte wspólnie z miastem

Projektodawca (czyli Robert Buciak mówiący o sobie King) przez dopisanie synonimu „w tym”, dodał plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka”, a koordynator Zarządu Zieleni Warszawskiej projektu, już na etapie oceny merytorycznej uznał zmianę za nieistotną, zatwierdzając tytuł projektu. Należy jednoznacznie stwierdzić, że jest to błąd rażący, który wskazuje na nie stosowanie standaryzacji i ignorowanie dobrych praktyk mówiących o tworzeniu/opracowaniu nazwy projektu, w celu wpisania do dokumentów tj. kart/opisu/metryczki projektu. Nazwa powinna stanowić jedno zdanie i w możliwie jasny, oraz jednoznaczny sposób, określać cele projektu oraz identyfikować obszary, na których projekt będzie realizowany.

Projektodawca, o czym świadczy zapis w opisie projektu, wskazał Park Dolina Służewska i bardzo prawdopodobne, że brał udział w „merytorycznej” ocenie koncepcji, co potwierdza wpis: cyt. „Dolinka Służewska, co nie mogło być przedmiotem dyskusji – lokalizacja ta jako jedyna była wskazana przez projektodawcę”.

 

Co jasno wynika z metryczki projektu?

Z pisma syg. akt ZZW.DRZ.211.7.2021.HSZ z dnia 08.12.2021 czytamy: „Miejsce budowy naturalnego placu zabaw w Parku Dolina Służewiecka zostało wskazane już w tytule projektu, na który mogli głosować mieszkańcy Warszawy. Projekty wybrane w ramach BO jako przejaw uprawnień mieszkańców gminy, mają szczególny charakter oraz objęte są ochroną prawną…”

Z pisma syg. akt.ZZW.DKS.211.1.2020.APA z dnia 10.12.2020 r. dowiadujemy się, że już na etapie głosowania specjalnie zaproponowana została zmiana nazwy projektu, tak aby mieszkańcy mieli pełną wiedzę na temat zakresu ww. projektu.

W kolejnym piśmie syg. akt. ZZW.DRZ.211.291.2020.HSZ z dnia 30.11.2020 r. czytamy: „Pomysłodawcy projektu chodziło o stworzenie sieci/szeregu placów zabaw, które zlokalizowane są na terenie całego miasta, w wielu dzielnicach co automatycznie powoduje, że projekt zgodnie z uchwałą, należy zakwalifikować jako okołomiejski (zgodnie z zamysłem ciała uchwałodawczego i jest on w tym przypadku wprost realizowany). W przypadku, gdyby autor w swoim pomyśle mówił tylko i wyłącznie  o jednej konkretnej lokalizacji, która geograficznie umiejscowiona byłaby w granicach jednej dzielnicy, należałoby zakwalifikować ten projekt jako dzielnicowy. W tym przypadku taka sytuacja nie zaistniała”.

          Należy zwrócić uwagę na niekonsekwencję zapisów, wzajemne zaprzeczenie, nieistotne zmiany w projekcie, przytoczony powyżej zakres rzeczowy pomijający pozostałe lokalizacje ujęte w planie rzeczowo-finansowym projektu,  tytuł projektu i powyższe uzasadnienie: „Pomysłodawcy projektu chodziło o stworzenie sieci/szeregu placów zabaw, które zlokalizowane są na terenie całego miasta, w wielu dzielnicach co automatycznie powoduje, że projekt zgodnie z uchwałą, należy zakwalifikować jako okołomiejski (zgodnie z zamysłem ciała uchwałodawczego i jest on w tym przypadku wprost realizowany).

Nasuwa się pytanie czy nie przekroczono kompetencji i czy, aby projektodawca i oceniający są przygotowani merytorycznie do odpowiedzialnej funkcji oceny merytoryczno-formalnej projektu?

 

Właściwy tytuł projektu powinien brzmieć:

 

„Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m. st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka, Mały Park przy ul. Bernardyńskiej, Zieleniec przy ul. Dolnej, Skwer Alojzego Pawełka, Zieleniec przy Redutowej – plac zabaw dla dzieci starszych, Skwer Kępna, Teren zieleni wokół OSIR Mokotów, Teren Zieleni przy ul. Gibalskiego”.

 

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *